Wysłuchanie obywatelskie kandydata Michała Korolko, Koalicja Europejska

with Brak komentarzy

Michał Korolko,

ojciec trójki dzieci, mąż, urzędnik Urzędu Marszałkowskiego- ekspert w dziedzinie finansów europejskich. Założył stowarzyszenie, które ma na celu dbanie o siedliska ryb w województwie kujawsko- pomorskim. Przedstawia się jako pragmatyk. Uważa, że Unia przynosi Polsce korzyści.

W Parlamencie Europejskim chciałby zrobić użytek ze swego doświadczenia w negocjowaniu i zarządzaniu środkami unijnymi. Zwrócił uwagę na to, że Komisja Europejska chcąc ograniczyć dotacje infrastrukturalne, nie zauważa problemów, jakie wynikają z takiego ograniczenia dla zadłużonych polskich samorządów.

Michał Korolko jest zwolennikiem pogłębiania integracji europejskiej opartego o zasadę lojalności i solidarności państw członkowskich.

 

Ochrona zabytków

Zdaniem kandydata, unijny program w znacznym stopniu finansuje ochronę zabytków w województwie.

 

Migracja ludzi do Unii Europejskiej

Michał Korolko zauważył, że system dotychczasowy nie zadziałał. Powinniśmy solidarnie w gronie wszystkich państw członkowskich rozwiązać problemy wynikające z napływu imigrantów do UE. Liberalizacja przepisów o zatrudnieniu, z powodu braku rąk do pracy byłaby opłacalna dla gospodarki.

 

Przyjęcie wspólnej waluty

Nie ma dziś tematu przyjęcia euro przez Polskę z powodu źle prowadzonej polityki państwa. Przyjęcie euro byłoby dla Polski korzystne, jednak nie są to decyzje Parlamentu Europejskiego. Brakuje w tym temacie głosu przedsiębiorców, to oni powinni głośno o tym mówić, przede wszystkim im się to opłaca.

 

Czy wprowadzić do konstytucji rozdział dotyczący członkostwa w UE? (według propozycji prezydenta Dudy)

Nie twórzmy przepisów, które nie są konieczne. Istotą przepisów ma być osiąganie założonego celu.

 

Wspólna armia UE

Michał Korolko zagłosowałby za przyjęciem budżetu na taką integrację, dostrzega też, że zalążki wspólnej armii już są w UE stworzone.

 

Polityka UE wobec Rosji

Na dziś polityka UE wobec Rosji powinna dążyć do cyberbezpieczeństwa i uniezależnienia Europy od rosyjskich surowców energetycznych.

 

Czy Polska powinna przystąpić do Prokuratury Europejskiej?

Tak. Ułatwiłoby to ściganie oszustw podatkowych, szczególnie w podatku vat.

 

Zmiany klimatu

Zmiany są, niewątpliwie. Stepowieją Kujawy, Wielkopolska. Priorytetem powinny być: redukcja emisji co2, inwestycje w innowacje w obszarze odnawialnych źródeł energii, jeśli są warunki ekonomiczne, powinno się wspierać energetykę atomową. Potrzeba zakładać elektrownie wodne, a przy okazji pogłębiać rzeki i poprawić retencję wód. Mamy w Polsce problemy we wprowadzaniu mądrych europejskich trendów.

 

Jakie będą skutki utworzenie w PE silnej frakcji eurosceptyków?

Eurosceptycy zawsze będą dążyć do ograniczenia wydatków państw członkowskich na rzecz wspólnego budżetu. (Przykładem kłamliwa propaganda przed referendum nt brexitu w Wielkiej Brytanii.) W pierwszym rzędzie chcieliby oni ograniczyć politykę spójności UE. Będziemy krajem, który najbardziej na takich zmianach ucierpi.

 

Jeżeli w Parlamencie Europejskim podejmowane będą decyzje o karach finansowych za łamanie praworządności w Polsce, jak Pan zagłosuje?

Według Michała Korolko jest to raczej domena Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej by stwierdzić czy doszło do naruszenia. Przywołał przykład powstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej przez zabezpieczenie TSUE.

Jednak historia wydarzeń dotyczących wycinki w Puszczy i naruszenia trójpodziału władz w Polsce dotyczy dwóch różnych działań. Czym innym jest polityczne działanie Parlamentu Europejskiego związane z uruchomieniem procedury kontroli naruszenia praworządności, zgodnie z artykułem 7 Traktatu z Lizbony. Czym innym są obywatelskie akcje podnoszące postulat zadawania pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do TSUE, jak również obywatelskie akcje prowadzone przez Obóz dla Puszczy. Moderatorka dopytywała o stanowisko w przypadku takiego głosowania, Michał Korolko nie chciał jednoznacznie opowiedzieć się za karaniem.

 

spisał: Wojciech Konopacki

 

Pełną transmisję wysłuchania znajdziesz TUTAJ. Pełna sylwetka kandydata TUTAJ. Wraz z Michałem Korolko wysłuchaniu poddany był Olgierd Łukaszewicz – kandydat Wiosny.