Wysłuchanie obywatelskie Jacek Kubiak i Mateusz Dobrowolski

with Brak komentarzy

Za nami kolejne, bardzo ciekawe wysłuchanie obywatelskie kandydatów do parlamentu europejskiego. Naszymi gośćmi byli:

  • kandydat z listy KW Lewicy Razem startujący z Okręgu 5 (mazowieckie) - p. Mateusz Dobrowolski i
  • kandydat z listy KW Wiosny - p. Jacek Kubiak

Przedstawiamy pełny zapis transmisji wydarzenia z 9 maja (2 części).

I część:

II część:

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście i obywatele zainteresowani wyborami do parlamentu europejskiego. Spotkanie prowadził i dyskusję moderował Sławomir Matczak. Ekspertką, która dyskutowała z kandydatami była Róża Rzeplińska.

Spotkanie było bardzo ciekawe, a sala wypełniona do ostatniego miejsca publicznością. Kandydaci przedstawiali nieco odmienne stanowiska na wiele spraw, ale zasadniczych różnic między programami partii, które reprezentowali, nie było. To co jest niewątpliwie bardzo budujące to uczestnictwo w wysłuchaniu kolejnego bardzo młodego (26 lat) kandydata, który mówi mądrze, prezentuje swoje poglądy i zamierzenia w jasny i przekonujący sposób.

Wysłuchania publiczne w założeniu mają ułatwić obywatelom wybór najlepszych reprezentantów i najlepsze reprezentantki w PE. Pytania z przygotowanej listy zadawali uczestniczący w wysłuchaniu członkowie Społecznego Komitetu Wyborców. Poza pytaniami z listy, internauci, którzy oglądali transmisję też mieli szansę poruszyć interesujące tematy.

 

Pytania dotyczyły kształtu Unii Europejskiej i jej priorytetów na przyszłość, żywności GMO, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, cyberprzestępczości, polityki wobec Rosji, energetyki, uchodźców. Tematyka była szeroka, odpowiedzi obu kandydatów nie zawsze zbieżne, dyskusja z publicznością i ekspertem ciekawa. Podsumowanie dyskusji z kandydatami przez p. Różę Rzeplińską zakończone było pochwałą idei wysłuchań publicznych i zachętą do kontynuacji projektu, co nas - organizatorów - bardzo cieszy.

Było to kolejne wysłuchanie, podczas którego mogliśmy z zainteresowaniem i ogromną przyjemnością słuchać mądrych ludzi, z ogromną wiedzą, euroentuzjazmem i wizją wspólnej Europy. Wybór jest coraz trudniejszy... Na szczęście p. Mateusz Dobrowolski startuje w okręgu 5 - jest to jak dotychczas jedyny wysłuchany kandydat z okręgu mazowieckiego.

Wysłuchania publiczne organizowane i przeprowadzane przez Społeczne Komitety Wyborców mają na celu poznanie poglądów, wiedzy i stanowiska kandydata / kandydatki w ważnych dla nas sprawach, które są rozwiązywane w Parlamencie Europejskim. Zadajemy kandydatom i kandydatkom pytania dotyczące ustroju UE, praw obywatelskich, polityki społecznej, bezpieczeństwa, sieci cyfrowych, klimatu, migracji, polityki zagranicznej, edukacji, ekonomii, kultury, a także planowanej działalności w europarlamencie. Pytania przygotowaliśmy we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem 61Stowarzyszeniem SEDNO oraz Obywatelami RP.

Wysłuchanie, które odbyło się 9 maja było już piątym z cyklu wysłuchań z kandydatami i kandydatkami na europarlamentarzystów i europarlamentarzystki. Po przeprowadzeniu wszystkich i po dyskusji w gronie członków SKW z udziałem ekspertów podejmiemy decyzję o zarekomendowaniu wybranych kandydatów/kandydatek jako tych, naszym zdaniem, najlepszych.

Kolejne wysłuchanie warszawskich kandydatek odbędzie się w niedzielę 12 maja.