Okręg 12 - województwo dolnośląskie i opolskie

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Wrocław, 6 mandatów

Kandydaci do Europarlamentu

Zbieramy informacje o kandydatach na europosłów z różnych dostępnych nam źródeł - z prasy, internetu. Będziemy je na bieżąco uzupełniać. Kolejność nazwisk wg alfabetu.

Kandydaci i kandydatki, którzy/które już zostali/-ły wysłuchani/-ne przez Społeczny Komitet Wyborców.

Wojciech Browarny (Lewica Razem)

kandydat Lewicy Razem do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 4.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Marta Lempart (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 6.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki

Katarzyna Lubieniecka-Różyło (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 2.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki

Krzysztof Mieszkowski (Koalicja Europejska)

kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji ...

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Michał Syska (Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 5.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Marcelina Monika Zawisza (Lewica Razem)

kandydatka Lewicy Razem do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 1.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki

Kandydaci i kandydatki, którzy/które byli gotowi poddać się wysłuchaniu obywatelskiemu przez Społeczny Komitet Wyborców, ale ze względów organizacyjnych to się nie udało.

Krzysztof Śmiszek (Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 1.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Krzysztof Śmiszek – polski prawnik , doktor nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka i praw mniejszości. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, ogólnopolskiego stowarzyszenia prawników i prawniczek działających na rzecz równości i niedyskryminacji .

Urodził się 25 sierpnia 1979 r w Stalowej Woli. Po ukończeniu szkoły średniej, studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2016 obronił pracę doktorską „Prawo Europejskie”. Jest nauczycielem akademickim UW. W latach 2003 - 2005 był prawnikiem w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Izabeli Jarugi-Nowackiej i  Magdaleny Środy. Zajmował się analizą i praktycznym stosowaniem ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. Ekspert polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji.

W latach 2008 - 2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w  EQUINET – Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów d/s Równego Traktowania.

W latach 2010 - 2012 wykładowca w ramach studiów podyplomowych Gender Studies na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Lata 2011 – 2016 pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Trener praw człowieka Rady Europy w ramach programu HELP (Human Rights  Education for Legalnie Profesjonalne) Rady Europy. Od roku 2011 prowadzi gościnne wykłady w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

W roku 2017 został członkiem rady programowej Archiwum Osiatyńskiego. W tym samym roku zostaje wykładowcą na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im.  Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Rok 2018 - stypendysta University of Michigan, prowadził gościnne wykłady m.in. na University of Toronto.

W roku 2019 zaangażował się w działalność partii WIOSNA.

Krzysztof Śmiszek jest gejem, od roku 2002 jest w związku z Robertem Biedroniem.

Jest autorem wielu publikacji poświęconych ochronie przed dyskryminacją, wdrażaniu przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, mechanizmom dochodzenia roszczeń w sprawach o dyskryminację, sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polsce.

ukryj opis

Janina Ochojska (Koalicja Europejska)

kandydatka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 1.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki

„Naszą misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych”

Urodziła się w Gdańsku w roku 1955r.Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz średniej studiowała Astronomię na Uniwersytecie im.Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako działaczka „Solidarności” zajmowała się dystrybucją wydawnictw II obiegu, pomagała osobom poszkodowanym przez system. W związku z chorobą Heinego-Medina wyjechała do Francji na operację. Właśnie tam podjęła współpracę z francuską fundacją Equi Libre, która pomagała Polakom za żelazną kurtyną. Tak zaczęła się aktywność Janiny Ochojskiej jako, jak ją nazwano, „Polskiego Samarytanina”.

W roku 1994 założyła POLSKĄ AKCJĘ HUMANITARNĄ. Jako jej prezeska zorganizowała KONWÓJ POLSKIEJ POMOCY HUMANITARNEJ dla Jugosławii. Przez lata organizowała pomoc dla krajów takich jak: Kenia, Syria, Kazachstan, Czeczenia, Gruzja, Afganistan, Irak, Sri Lanca, Samoa, Sudan Południowy.

Janina Ochojska ma wybitne zasługi na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Odznaczona została: Nagrodą Jana Karskiego, medalem św. Jerzego przyznawanym przez Tygodnik Powszechny. Otrzymała tytuł „Kobiety Europy”, przyznawany przez Wspólnotę Europejską w Brukseli, Order Uśmiechu, nagrodę Lecha Wałęsy, tytuł „Człowiek bez barier”.

Na pytanie dlaczego startuje do Parlamentu Europejskiego, odpowiada, że 26-letni okres pracy na rzecz cierpiących i chorych pozwolił jej poznać problemy krajów najuboższych. Kandyduje, bo wierzy że po 26-letnim doświadczeniu w PAH może zrobić coś więcej niż dotychczas, właśnie na forum PE.

„Idę tam, żeby upomnieć się o ludzi, którzy umierają z głodu, braku dostępu do wody, wegetują od lat w obozach dla uchodźców. Chcę przypomnieć o idei solidarności, wolności i niezbywalnego prawa do rozwoju.”

ukryj opis

Kandydaci i kandydatki, którzy/które nie zdecydowali/-ły się poddać wysłuchaniu obywatelskiemu.

Andrzej Buła (Koalicja Europejska)

kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 3.

Szymon Chojnowski (Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 3.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Po wyborach samorządowych został II w – ce prezydentem miasta Świdnica. Odpowiada za kulturę, sport oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Ma 31 lat. Mimo młodego wieku ma wszechstronne wykształcenie oraz imponujące CV. Po maturze w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy wyjechał na studia do Warszawy, gdzie w Collegium Civitas studiował stosunki międzynarodowe, specjalizacja UE. Jeden semestr ukończył na prestiżowej uczelni University Colleg od London. W roku 2012 ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ( otwarty przewód doktorancki).

W latach 2008 – 2014 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi. Zajmował się tam koordynacją współpracy Ministerstwa z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Radą Europy oraz OECD. Z zawodu jest dziennikarzem. Zasłynął też jako „twarz” reklamy jednego z piw. Wystąpił w niej razem ze swoimi braćmi.

Prywatnie interesuje go teatr, opera, muzyka klasyczna (jest absolwentem Świdnickiej Szkoły Muzycznej) i kino.

Szymon Chojnowski już jako w-ce prezydent  ujawnił swoją orientację seksualną. W trakcie wywiadu udzielonego dwumiesięcznikowi  REPLIKA przyznał, że jest homoseksualistą. Jak sam powiedział, zrobił to nie tyle z powodów osobistych lecz przede wszystkim społecznych. „ Chciałbym, by homoseksualność była traktowana jako coś zwyczajnego.”

„Zdałem sobie sprawę  z tego że trzeba być sobą, innego życia przecież nie mam.”

ukryj opis

Jarosław Duda (Koalicja Europejska)

kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 2.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Urodzony we Wrocławiu w roku 1964. Dzieciństwo spędził we wsi Brzezia Łąka. Ukończył studia socjologiczne na KUL-u, a następnie studia podyplomowe w warszawskim Centrum Rozwoju Służb Społecznych. Pracę magisterską napisał o organizacjach pozarządowych i pracy  z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (1990 r.). Pięć lat później ukończył studia podyplomowe w Centrum Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Jako student współtworzył organizację pozarządową o nazwie Wiara i Światło w oparciu o francuski ruch, zwany wspólnotą muminkową. Mówi o sobie, że „praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie była dla niego wielkim odkryciem i ukształtowała go na resztę życia.

W latach 1991 – 93 był nauczycielem i wychowawcą w Lotniczych Zakładach Naukowych. Od roku 1993 pracował jako dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a w roku 1995 został powołany na eksperta Komisji ds Finansowania Pomocy Społecznej i Standardów Rady Pomocy Społecznej przy ministrze Pracy i Polityki Socjalnej. W roku 1999 został dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

W okresie tzw. powodzi tysiąclecia, kiedy wylały wody Odry i jej dopływów, zalewając 40% Wrocławia, właśnie jego wybrano na stanowisko pełnomocnika wojewody wrocławskiego ds. pomocy powodzianom.

W roku 1998 po raz pierwszy wystartował w wyborach. Zdobył mandat do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W latach 2002 – 2004 był wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pracował również jako ekspert Fundacji Bankowej im Leopolda Kronenberga Banku Handlowego w Warszawie.

Od roku 2004 jest posłem polskiego Parlamentu, jako poseł IV i V kadencji, następnie jako senator VII, VIII i IX kadencji. W roku 2007 powołany przez Donalda Tuska – ówczesnego szefa rządu – na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stanowisko to pełnił do końca prezydentury Bronisława Komorowskiego, czyli łącznie osiem lat.

Jest żonaty, ma pięcioro dzieci.

Składane oświadczenia w  Senacie obecnej kadencji:

Prezes Rady Ministrów

1 – W sprawie objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen paliw

2 – W sprawie kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat  środowiskowych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

3 – W sprawie problemów związanych z aktywizacją społeczną i zawodową środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz interpretacji przepisów dotyczących praktyk dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej

ukryj opis

Mariusz Kotarba (Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 10.

Władysław Kozakiewicz (Koalicja Europejska)

kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 4.

Izabela Migacz (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 4.

Katarzyna Odrowążów (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 8.

Jarosław Pilc (Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 7.

Jolanta Piwcewicz (Lewica Razem)

kandydatka Lewicy Razem do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 3.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze.

Przez dwie kadencje – w latach 1994-2002 – pełniła urząd wójta gminy Podgórze. W latach 1998-2002 była przewodniczącą Związku Gmin Karkonoskich. Była też asystentką posłanki Elżbiety Zakrzewskiej.

Działa w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

W wyborach samorządowych w 2018 r. bez powodzenia kandydowała na radną Rady Gminy Podgórzyn. Bezskutecznie kandydowała też do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

ukryj opis

Jerzy Przystajko (Lewica Razem)

kandydat Lewicy Razemdo Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 2.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Z zawodu jest farmaceutą. Pracuje w aptece.

Działał w Towarzystwie Kultury Czynnej we Wrocławiu. Obecnie jest członkiem zespołu Reanimators przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Opolu. Publikował w tematyce polityki zdrowotnej w Krytyce Politycznej i oko.press. Współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej na Nauce oraz z opolskim stowarzyszeniem Tony Zdrowia.

Członek partii Razem. Współautor jej programu zdrowotnego.

ukryj opis

Natalia Zatka (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląskiego i opolskiego z pozycji 9.