Transmisja konwencji Polacy dla Europy

with Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

 

Zbieramy się w gronie Europejek i Europejczyków nie tylko z Polski, by wspólnie zastanowić się, jak zatrzymać wzbierającą wszędzie na świecie falę populizmu, często o faszystowskich cechach, która zagraża pokojowemu projektowi Europejskiej wspólnoty oraz podstawowym wartościom i fundamentom demokracji i która ma swoje źródła w głębokim kryzysie demokracji, jaką znamy. Ponieważ zaś będą wśród nas zaangażowane aktywistki i polityczki, zaangażowani aktywiści i politycy, reprezentantki i reprezentanci świata mediów i organizacji pozarządowych, będziemy nie tylko szukać rozwiązań, ale i niektóre wskażemy, by wcielić je w życie w nadchodzących wyborach europejskich i parlamentarnych.

 

Kryzys demokracji wynika przede wszystkim z braku poczucia wiarygodności politycznej oferty i widocznego dla wszystkich wyobcowania dotychczasowych elit. Jak w każdej ludowej rebelii, również w tej dzisiejszej, lud – zbuntowany przeciw podstawom wolnorynkowej gospodarki, regułom liberalnej demokracji, autorytetom i kanonom politycznej poprawności, a wraz z nimi często przeciw zdrowemu rozsądkowi – pokazuje swoje niedostrzegane dotąd oblicze i ono często przeraża.

Jak zawsze w historii, rozwiązaniem nie może jednak być obrona „starego porządku” – w życiu publicznym trzeba zamiast tego odnaleźć szansę takiej realizacji wolności, która nie niszczy cywilizacji, ale ją rozwija w poczuciu odpowiedzialności. Wiemy, że świat, Europa i demokracja nigdy już nie będą takie jak dotychczas – że czeka nas zmiana głęboka.

 

Odpowiedzi na kryzys instytucji demokracji trzeba szukać w społeczeństwie obywatelskim i jego organizacji wokół realnych problemów politycznych, ekonomicznych i społecznych oraz w takim nacisku zorganizowanych obywateli na tradycyjne instytucje demokracji, który spowoduje systemową zmianę.

W dialogu aktywistek i aktywistów obywatelskich z partyjnymi polityczkami i politykami omawiane będą cele, strategie i formy obywatelskiej partycypacji w polityce i w takim sformułowaniu kampanii wyborczych, by populistyczną falę efektywnie zatrzymać. Ani polskich, ani europejskich problemów nie wolno już dziś kwitować ogólnymi deklaracjami demokratycznych i europejskich wartości.

Trzeba rozmawiać o konkretnym kształcie Unii, o ustrojowych rozwiązaniach demokracji, o akceptowanym przez obywatelki i obywateli ładzie społecznym.

 

Paweł Kasprzak
Obywatele RP

 

 

 

 

Krótka video-relacja z dzisiejszej konwencji "Polacy dla Europy". 🇪🇺
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim obecnym, a nieobecnych i zainteresowanych zapraszamy do dołączenia do nas.

 

 

 

Transmisja konwencji Polacy dla Europy. Część I

 

 

 

Transmisja konwencji Polacy dla Europy. Część II