Wybory do Parlamentu Europejskiego'2019

 

Społeczne Komitety Wyborców

Społeczne Komitety Wyborców już aktywnie działają. Ich członkowie angażują się, współpracują, rozmawiają i zachęcają do działalności obywatelskiej, przygotowują i organizują wysłuchania publiczne kandydatów i rekomendacje kandydatów. Jeśli chcesz mieć udział w takiej obywatelskiej aktywności, jeśli chcesz podyskutować o kandydatach, o demokracji, o naszej przyszłości i udziale Polski w Unii Europejskiej, dołącz do nas. Zaangażuj swoją wiedzę, swój czas, wspomóż finansowo. Razem jest łatwiej!

Oczekujemy, że w najbliższych wyborach do Europarlamentu będzie słyszany głos obywatelek i obywateli, że będzie on współdecydujący już na etapie wyłaniania kandydatów na listy wyborcze. Żeby to osiągnąć powołujemy Społeczne Komitety Wyborców.

Za pomysłem Społecznych Komitetów Wyborców i ideą wysłuchań publicznych stoi silne poparcie obywatelskiego społeczeństwa, wielu ruchów obecnych przez ostatnie trzy lata na ulicy i (w odróżnieniu od polityków) walczących konsekwentnie o wartości europejskie.

 

Ważne jest, żeby Społeczne Komitety Wyborców powstały już teraz przed wyborami do Europarlamentu. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że będą one powtórką referendum akcesyjnego. Frekwencja w tych wyborach nie może zatem wynosić 24 proc., jak to było zeszłym razem. Potrzebujemy mobilizacji. Potrzebujemy większej frekwencji na wyborach i większej świadomości obywatelskiej. To pierwszy cel działania Komitetów.

 

Społeczne Komitety Wyborców mają za zadanie doprowadzić do publicznych wysłuchań kandydatów na parlamentarzystów. Wysłuchania te będą miały na celu sprawdzenie, czy kandydatki i kandydaci wystawieni przez partie będą nas godnie reprezentować. Mogą zagwarantować wyborcom w Polsce, że miejsca na listach wyborczych nie powstaną w wyniku podziału politycznych łupów, co zwykle odbywa się w gabinetach partyjnych liderów, tylko zostaną ukształtowane głosami wyborców.

 

Liczymy też na to, że, jeśli nie w wyborach do Parlamentu Europejskiego to w wyborach krajowych, presja społeczna i szeroki udział obywateli w Społecznych Komitetach Wyborców spowodują powstanie jednej listy wyborczej. Listy, na której, nie tracąc swojej tożsamości i nie rezygnując z ważnych dla własnych wyborców postulatów, znajdą się najlepsi przedstawiciele strony demokratycznej. I to jest trzeci, ambitny cel Komitetów.

Sprawdź TUTAJ czy w Twoim okręgu wyborczym zawiązał się już Społeczny Komitet Wyborców.

Dołącz do nas, przyjdź na spotkanie! Porozmawiajmy o tym, jak możemy wpłynąć na partie, aby uczyniły proces wskazywania kandydatur bardziej przejrzystym i demokratycznym.