B Ć D G I J K L Ł M N P R S T Z

Korolko Michał

with Brak komentarzy

Charakterystyka kandydata

Michał Korolko

Michał Korolko (ur. 5 września 1973 roku)

kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego z okręgu kujawsko-pomorskiego z pozycji 4.

 

Wykształcenie i działalność zawodowa, rodzina.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, anglista i prawnik, ekspert z zakresu polityki regionalnej i funduszy Unii Europejskiej. Autor publikacji oraz szkoleń w obszarze przygotowania władz samorządowych do absorbcji środków unijnych w kraju i zagranicą m.in. w Chorwacji, Łotwie, Litwie i Rumunii.

Karierę zawodową rozpoczynał jako tłumacz konferencji prasowych podczas pierwszych edycji festiwalu Camerimage w Toruniu. Od czerwca 1999 roku przygotowywał i kierował realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych jako Kierownik Biura Integracji Europejskiej w Urzędzie Miasta Torunia. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 wyjechał do Brukseli, aby stworzyć i kierować pracą Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego jako jego dyrektor. Po powrocie z Brukseli w roku 2006 zarządzał projektem inwestycyjnym „Budowa Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu”. Był pierwszym dyrektorem tej instytucji kultury.

Rodzina: żona Hanna, ojciec Zofii, Marty i Aleksandry.

czytaj dalej

 

Polityczny życiorys, działalność publiczna.

Od roku 2007 związał się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, początkowo jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. W unijnej perspektywie finansowej 2007 – 2013 koordynował pracę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Pełnił też funkcję Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego (2009 – 2010) oraz Członka Zarządu Województwa (2010 – 2014).

Jest pomysłodawcą i prezesem zarządu działającego od prawie 6 lat Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, które organizuje staże, szkolenia oraz wizyty studyjne w Brukseli i innych krajach Unii Europejskiej. Od czerwca 2016 roku współpracuje z Komisją Europejską jako ekspert funkcjonującego w Brukseli Panelu Interesariuszy Biogospodarki. Angażuje się w ochronę bioróżnorodności, a zwłaszcza odnowę zagrożonych gatunków, w tym przywrócenie do naszych wód jesiotra ostronosego oraz odbudowę populacji troci i łososia w basenie Morza Bałtyckiego.

Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Jest współautorem publikacji na temat nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską: Inteligentne Miasta. Idea, koncepcje i wdrożenia, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015; Ekoinnowacje w miastach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016; Biogospodarka w miastach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.

 

Poglądy i wynikające z nich działania na forum publicznym.

Pięć spraw, którymi chciałbym zająć się w Parlamencie Europejskim:
1. Polityka regionalna oraz środki unijne dla województwa kujawsko – pomorskiego w latach 2021- 2027
2. Polityka ochrony środowiska i zwiększone środki unijne na zachowanie bioróżnorodności
3. Rozwój instrumentów polityki terytorialnej
4. Wsparcie eksperckie dla przedsiębiorców
5. Unia Europejska bliżej mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego

 

Źródła:
www.michalkorolko.eu

ukryj

 

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl

https://mamprawowiedziec.pl/polityk/56301

 

Transmisja wysłuchania obywatelskiego, w którym udział wzięli: Michał Korolko i Olgierd Łukaszewicz

Ekspert prof. Władysław Czapliński, specjalista prawa międzynarodowego i europejskiego.

Moderatorka p. Małgorzata Maniszewska.

Znaczniki czasowe – kiedy, kto, o czym mówił: pobierz pdf WYSŁUCHANIE Bydgoszcz 20190506

 

Odpowiedzi na wybrane pytania w trakcie wysłuchania:

 

Ochrona zabytków

Zdaniem kandydata, unijny program w znacznym stopniu finansuje ochronę zabytków w województwie.

 

Migracja ludzi do Unii Europejskiej

Michał Korolko zauważył, że system dotychczasowy nie zadziałał. Powinniśmy solidarnie w gronie wszystkich państw członkowskich rozwiązać problemy wynikające z napływu imigrantów do UE. Liberalizacja przepisów o zatrudnieniu, z powodu braku rąk do pracy byłaby opłacalna dla gospodarki.

 

Przyjęcie wspólnej waluty

czytaj dalej

Nie ma dziś tematu przyjęcia euro przez Polskę z powodu źle prowadzonej polityki państwa. Przyjęcie euro byłoby dla Polski korzystne, jednak nie są to decyzje Parlamentu Europejskiego. Brakuje w tym temacie głosu przedsiębiorców, to oni powinni głośno o tym mówić, przede wszystkim im się to opłaca.

 

Czy wprowadzić do konstytucji rozdział dotyczący członkostwa w UE. (Według propozycji prezydenta Dudy)

Nie twórzmy przepisów, które nie są konieczne. Istotą przepisów ma być osiąganie założonego celu.

 

Wspólna armia UE

Michał Korolko zagłosowałby za przyjęciem budżetu na taką integrację, dostrzega też, że zalążki wspólnej armii już są w UE stworzone.

 

Polityka UE wobec Rosji

Na dziś polityka UE wobec Rosji powinna dążyć do cyberbezpieczeństwa i uniezależnienia Europy od rosyjskich surowców energetycznych.

 

Czy Polska powinna przystąpić do Prokuratury Europejskiej?

Tak. Ułatwiłoby to ściganie oszustw podatkowych, szczególnie w podatku vat.

 

Zmiany klimatu

Zmiany są, niewątpliwie. Stepowieją Kujawy, Wielkopolska. Priorytetem powinny być: redukcja emisji co2, inwestycje w innowacje w obszarze odnawialnych źródeł energii, jeśli są warunki ekonomiczne, powinno się wspierać energetykę atomową. Potrzeba zakładać elektrownie wodne, a przy okazji pogłębiać rzeki i poprawić retencję wód. Mamy w Polsce problemy we wprowadzaniu mądrych europejskich trendów.

 

Jakie będą skutki utworzenie w PE silnej frakcji eurosceptyków?

Eurosceptycy zawsze będą dążyć do ograniczenia wydatków państw członkowskich na rzecz wspólnego budżetu. (Przykładem kłamliwa propaganda przed referendum nt brexitu w Wielkiej Brytanii.) W pierwszym rzędzie chcieliby oni ograniczyć politykę spójności UE. Będziemy krajem, który najbardziej na takich zmianach ucierpi.

 

Jeżeli w Parlamencie Europejskim podejmowane będą decyzje o karach finansowych za łamanie praworządności w Polsce, jak Pan zagłosuje?

Według Michała Korolko jest to raczej domena Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej by stwierdzić czy doszło do naruszenia. Przywołał przykład powstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej przez zabezpieczenie TSUE.

Jednak historia wydarzeń dotyczących wycinki w Puszczy i naruszenia trójpodziału władz w Polsce dotyczy dwóch różnych działań. Czym innym jest polityczne działanie Parlamentu Europejskiego związane z uruchomieniem procedury kontroli naruszenia praworządności, zgodnie z artykułem 7 Traktatu z Lizbony. Czym innym są obywatelskie akcje podnoszące postulat zadawania pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do TSUE, jak również obywatelskie akcje prowadzone przez Obóz dla Puszczy. Moderatorka dopytywała o stanowisko w przypadku takiego głosowania, Michał Korolko nie chciał jednoznacznie opowiedzieć się za karaniem.

 

spisał: Wojciech Konopacki

ukryj

 

 

Related Kandydaci / Kandydatki