Okręg 9 - województwo podkarpackie

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Rzeszów, 3 mandaty

W obliczu groźby, że rządy autorytarne utrwalą się na długie lata, potrzebna jest wyjątkowa mobilizacja przed czekającymi nas w tym roku wyborami.

Jeśli my, obywatele, ograniczymy swą aktywność wyborczą do wrzucania kartek, to może nawet uda się jesienią odebrać władzę PiS, ale nie odsuniemy zagrożenia kolejnym autorytarnym przewrotem. Nie uwolnimy się od populizmu.

Obywatele RP propagują ideę, by głos społeczny był współdecydujący już na etapie wyłaniania kandydatów do parlamentu. W nadchodzących wyborach do europarlamentu oczekujemy więc od partii politycznych, że ich ewentualni kandydaci/kandydatki poddadzą się demokratycznej i transparentnej weryfikacji. Wierzymy, że jest to droga do silnej i mądrej reprezentacji Polski w Parlamencie Europejskim. Dlatego chcemy organizować wysłuchania publiczne kandydatów i kandydatek do PE.

Jak jednak wywrzeć skuteczny nacisk na partie polityczne, by zrezygnowały ze swoich partykularnych interesów w imię dobra ogólnego? To wymaga powstania masowej struktury obywatelskiej, otwartej na wszystkich przyzwoitych ludzi, tak z prawa jak i z lewa.

Dlatego organizujemy spotkania w wielu miastach w Polsce. W piątek 8 lutego o projekcie Obywatele Mają Głos w Rzeszowie mówił Paweł Kasprzak. Z liderem Obywateli RP spotykaliśmy się w Hotelu Hubertus przy ul. Mickiewicza 5.

Gorąco zapraszamy na spotkania! Porozmawiajmy o ordynacji wyborczej do PE i obecnej scenie politycznej, pomóżcie nam stworzyć listę pytań do wysłuchań publicznych kandydatek i kandydatów do europarlamentu.
Porozmawiajmy też o innych sposobach na weryfikację kandydatur.

Dołączcie do nas!
Niech te wybory staną się silnym potwierdzeniem referendum akcesyjnego! To ważne, jacy ludzie będą reprezentować Polskę demokratyczną w Parlamencie Europejskim.