Wybory do Sejmu i Senatu’2023

Wysłuchania obywatelskie

Dlaczego?

Zbliżają się kolejne wybory. Niestety to co napisaliśmy TUTAJ, przy okazji wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku, nadal jest aktualne. Odsyłamy do tego tekstu, który nie tylko porusza najważniejsze również dzisiaj oczekiwania, które powinny być spełnione, żeby odsunąć coraz bardziej autorytarną władzę, ale też budzi przerażenie, że stoimy wciąż w tym samym miejscu.

My nadal wierzymy, że tylko aktywizacja obywateli i obywatelek, zwiększenie ich uczestnictwa w polityce jest w stanie powstrzymać procesy utraty zaufania wyborców do demokratycznego modelu organizacji ładu społecznego oraz narastającej popularności tendencji autorytarnych.

Zaufanie do partii politycznych w Polsce to marne kilkanaście procent, nie mamy powszechnego poczucia posiadania godnej reprezentacji. Skandale z udziałem posłów, brak wyciągniętych konsekwencji, przejścia parlamentarzystów do innych ugrupowań podczas trwania kadencji, Jacek Saryusz-Wolski, Wojciech Kałuża, Łukasz Mejza – wielu wyborców odczuwa takie sytuacje boleśnie. Często można usłyszeć: nie mam na kogo głosować

Po co?

Wysłuchania obywatelskie organizowane przez Społeczne Komitety Wyborców (SKW) i przeprowadzana w ich trakcie merytoryczna rozmowa z kandydatami/kandydatkami dają pojęcie o ich poglądach i przygotowaniu do roli posła/posłanki. Wysłuchania obywatelskie mają szansę wpłynąć na lepszy, bardziej świadomy i uzasadniony wybór odpowiedniego reprezentanta/reprezentantki w parlamencie. Wysłuchania organizowaliśmy już przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Korzyść, to lepsza wiedza o kandydatach. Chcielibyśmy osiągnąć lepszą jakościowo reprezentację polityczną i jest to zadanie do realizacji w dłuższej perspektywie. Wysłuchania publiczne chcemy kontynuować obok innych naszych inicjatyw mających wpływać na demokratyzację życia politycznego i upowszechnienie wiedzy o kandydatach.

Jak?

Obywatele działający w SKW organizują i biorą czynny udział w wysłuchaniach publicznych kandydatów, którzy odpowiadają na pytania ekspertów, dziennikarzy i zgromadzonych uczestników. Organizatorzy wysłuchań są bezpartyjni i nie zaangażowani w kampanię wyborczą konkretnej partii czy kandydata. Podczas każdego z wysłuchań ilość uczestników i organizatorów to ok. 20-40 osób. Wysłuchania są otwarte dla publiczności. Publiczność bierze udział w zadawaniu pytań, pytania mogą być też zadawane zdalnie przez internet przez platformę sli.do. Pytania są wcześniej przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem 61 (MamPrawoWiedziec.pl). Eksperci rozmawiający z kandydatami są specjalistami z różnych dziedzin. Wysłuchania są transmitowane na żywo w internecie, a omówienia odpowiedzi, informacje o kandydatach oraz nagrania wysłuchań opublikowane są na stronie ObywateleMajaGlos.pl.. Wysłuchania zakończymy omawiając ich przebieg na forum Społecznych Komitetów Wyborców.

Chcemy jak najszerzej mówić o inicjatywie też przez www.obywatele.news. Pokazujemy własny przykład zaangażowania i formułujemy nasze oczekiwania demokratyzacji partii politycznych. Chcemy dotrzeć do wyborców, wszystko odbywa się publicznie. Każdy ma możliwość przyłączenia się do SKW pod warunkiem nieuczestniczenia w kampanii ani strukturach partyjnych.

Kiedy i gdzie?

Zasięg akcji to najpierw Toruń, WłocławekGrudziądz. Mamy nadzieję, że dołączy cała Polska – wszędzie tam, gdzie taką chęć wyrazi lokalny SKW. Pierwsze wysłuchania odbędą się na początku września 2023 roku. Aktualności będą publikowane na stronie Obywatelskiego Torunia, Obywatele Mają Głos, Obywatele.news i w mediach społecznościowych tych portali.

Zapowiedź wysłuchania obywatelskiego w Rypinie

with Brak komentarzy

Odbyły się już cztery wysłuchania obywatelskie w okręgu nr 5. Tym razem zapraszamy do Rypina. Wysłuchanie obywatelskie odbędzie się 26 września 2023 roku, o godz. 16:00, w Rypinie, KLUB Rozrywki TINA, ul. Mławska 16A. Wysłuchania organizują wyborcy zrzeszeni w Społecznych Komitetach Wyborców, którzy nie należą do żadnej partii i nie są zaangażowani w kampanię wyborczą. … czytaj dalej

Zapowiedź wysłuchania obywatelskiego w Toruniu (2)

with Brak komentarzy

Pierwsze spotkanie z cyklu wysłuchań obywatelskich w okręgu sejmowym nr 5 odbyło się w sobotę 9 września w Toruniu. Drugie – we Włocławku 12 września. Trzecie – w Grudziądzu 19 września. Tym razem zapraszamy ponownie do Torunia. Wysłuchanie obywatelskie odbędzie się 21 września 2023 roku, o godz. 16:00, w Toruniu, Hotel … czytaj dalej

Zapowiedź wysłuchania obywatelskiego w Grudziądzu

with Brak komentarzy

Pierwsze spotkanie z cyklu wysłuchań obywatelskich w okręgu sejmowym nr 5 odbyło się w sobotę 9 września w Toruniu. Relacja i informacje o wysłuchaniu publikujemy na stronie obywatelemajaglos.pl Drugie – we Włocławku 12 września. Tym razem wysłuchanie obywatelskie odbędzie się 19 września 2023 roku, o godz. 17:00, w Grudziądzu, Marina, ul. Portowa 8. Wysłuchania … czytaj dalej

Zapowiedź wysłuchania obywatelskiego we Włocławku

with Brak komentarzy

Pierwsze spotkanie z cyklu wysłuchań obywatelskich w okręgu sejmowym nr 5 odbyło się w sobotę 9 września w Toruniu. Relacja i informacje o wysłuchaniu publikujemy na stronie obywatelemajaglos.pl Spotkanie we Włocławku odbędzie się 12 września 2023 roku o godz 17:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury Browar B, ul. Łęgska 28. Wysłuchania organizują wyborcy … czytaj dalej

Zapowiedź wysłuchania obywatelskiego w Toruniu

with Brak komentarzy

W Toruniu odbędą się wysłuchania obywatelskie, organizowane w ramach akcji Obywatele Mają Głos. Ich celem jest poznanie kandydatów i kandydatek do parlamentu. – Żeby wybierać ludzi, a nie głosować na partyjny totem – podkreśla Wojciech Konopacki ze Stowarzyszenia Obywatelski Toruń, które przygotowuje to wydarzenie. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na sobotę 9 … czytaj dalej