Okręg 6 - województwo łódzkie

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Łódź, 2 mandaty

 

Projekt Obywatele Mają Głos został zainicjowany przez Obywateli RP. Jego celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

  • aktywizację polityczną obywateli,
  • kształtowanie świadomości politycznej,
  • budowanie struktur ruchu obywatelskiego.

W ramach projektu powołane zostaną Społeczne Komitety Wyborców w 13 okręgach wyborczych. Zadaniem Komitetów będzie przygotowanie i przeprowadzenie publicznych wysłuchań kandydatów partii i udzielenie kandydatom rekomendacji.

 

Społeczny Komitet Wyborców w Łodzi powstał 30.01.2019. Aktualny skład grupy inicjatywnej SKW Łódź to 7 osób: Tomasz, Krzysztof, Jolanta, Beata, Piotr, Jolanta, Ewa. Koordynatorem SKW Łódź jest Piotr Kłoda

Dołączysz do nas?

Na fb powstała otwarta grupa "OBYWATELE MAJĄ GŁOS Łódź" poświęcona promocji działań regionalnych i krajowych projektu.

Za istotne dla projektu uważamy rozwój działań w social mediach poprzez utworzenie sieci grup na fb we wszystkich regionach. W naszej ocenie wzajemna promocja, współpraca i wsparcie międzyregionalne ma istotne znaczenie dla rozwoju projektu. Oczywiście rolę spinającą projekt na poziomie krajowym ma strona www. Najważniejszym czynnikiem rozwoju projektu jest komunikacja. Planujemy zintensyfikować komunikację międzyregionalną przez ustalenie stałego terminu spotkań (telekonferencje), dostępnych dla wszystkich grup regionalnych. Testujemy kanał ZOOM, z dużym powodzeniem.

okręg 6

Na kogo głosować w Łodzi?

with Brak komentarzy

W poniedziałek 20 maja w Łodzi spotkał się Społeczny Komitet Wyborców okręgu nr 6. Spotkanie poświęcone było udzieleniu rekomendacji kandydatom do europarlamentu. Od ponad miesiąca Społeczne Komitety Wyborców (utworzone z inicjatywy Obywateli RP w okręgach wyborczych w kraju organizują publiczne wysłuchania kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Wysłuchania te … czytaj dalej