Okręg 6 - województwo łódzkie

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Łódź, 2 mandaty

Rekomendacje Społecznego Komitetu Wyborców dla kandydatów i kandydatek do Europarlamentu

(kolejność wg ilości głosów członków SKW)

Marek Belka (Koalicja Europejska)

kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej z okręgu łódzkiego z pozycji 1.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata i posłuchać jak odpowiada na nasze pytania

Magdalena Gałkiewicz (Koalicja Europejska)

kandydatka Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego  z okręgu łódzkiego z pozycji 4.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki i posłuchać jak odpowaida na nasze pytania

 

Hanna Gill-Piątek (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego  z okręgu łódzkiego z pozycji 3.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatkii posłuchać jak odpowaida na nasze pytania

Marcin Gołaszewski (Koalicja Europejska)

kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego  z okręgu łódzkiego z pozycji 6.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata i posłuchać jak odpowaida na nasze pytania

 

Mariusz Sokołowicz (Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego  z okręgu łódzkiego z pozycji 5.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata i posłuchać jak odpowaida na nasze pytania

Anita Sowińska (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego  z okręgu łódzkiego z pozycji 1.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki i posłuchać jak odpowaida na nasze pytania

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kandydaci (łódzkie)
Pozostali kandydaci i kandydatki, którzy/które również już zostali/-ły wysłuchani/-ne przez Społeczny Komitet Wyborców.

Wiktor Idzikowski (Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego z poz 2.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata i posłuchać jak odpowaida na nasze pytania

 

Aleksandra Knapik (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego  z okręgu łódzkiego z pozycji 4.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki i posłuchać jak odpowaida na nasze pytania

Tomasz Ganicz (Lewica Razem)

kandydat Lewicy Razem do Parlamentu Europejskiego w okręgu łódzkim z poz. 4

kliknij tutaj i zobacz, co wiemy o kandydacie i sprawdź jak odpowiadał na nasze pytania

Wiola Krysiak (Lewica Razem)

kandydatka Lewicy Razem do Parlamentu Europejskiego w okręgu łódzkim z poz. 2

kliknij tutaj i zobacz co wiemy o kandydatce i zobacz jej wysłuchanie

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kandydaci (łódzkie)
Kandydaci i kandydatki, którzy/które nie zdecydowali/-ły się poddać wysłuchaniu obywatelskiemu.

Paweł Hajncel Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego z poz 7.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Paweł Hajncel – ur. 1967, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z drzeworytu pod kierunkiem Andrzeja Bartczaka otrzymał w roku 1995. Malarstwo jest jedną        z wielu rodzajów działalności twórczej, którymi obecnie się zajmuje. Znany jako „Człowiek Motyl”. Artysta wypowiada się na tematy społeczne w przestrzeni publicznej. Jego akcje stały się przyczynkiem do ogólnopolskich debat np.:  roli przestrzeni miejskich jako wspólnych obszarów obywateli, miejsca sztuki i prób jej cenzurowania we współczesnym świecie polityki i religii, kształtu relacji między świeckim państwem, a związkami religijnymi, roli świadomości obywatelskiej w stosunku do zagrożeń jakie niesie dewastacja środowiska naturalnego czy krytyka współczesnych nierówności społecznych ze względu na płeć, zamożność, dostęp do edukacji i kultury.

ukryj opis

Piotr Ikonowicz (Lewica Razem)

kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Lewicy Razem z okręgu łódzkiego z pozycji 1.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Piotr Ikonowicz (63 lata ) – polski polityk, dziennikarz, poseł na Sejm II i III kadencji. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też dziennikarzem i tłumaczem. Prowadzi Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej, która udziela darmowych porad prawnych osobom ubogim.

Od 1980 r. do 1988 r. należał do NSZZ „Solidarność”. 17 grudnia 1981 r. został zatrzymany za kolportowanie pism niezależnych, a następnie skazany na karę 1,5 roku więzienia.

Był wśród współzałożycieli Polskiej Partii Socjalistycznej. W 2003 r. znalazł się wśród inicjatorów powstania Nowej Lewicy, objął funkcję sekretarza ds. organizacyjnych tej partii. W 2014 r. założył kolejną partię – Ruch Sprawiedliwości Społecznej.

Był współzałożycielem pisma „Miś”, a następnie gazety „Robotnik”. Współorganizował miesiąc prasy zakładowej NSZZ „S”. należał do Ruchu Wolność i Pokój.

W 1999 r. sprzeciwiał się interwencji wojsk NATO w Jugosławii. Podczas bombardowań Belgradu wraz z grupą posłów lewicy uczestniczył w wyjeździe do Jugosławii i Macedonii.

Znany jest z działalności na rzecz ludzi ubogich, wykluczonych, niesprawiedliwie potraktowanych przez urzędy państwowe.

ukryj opis

Wioletta Korczyńska

Katarzyna de Lazari-Radek (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego  z okręgu łódzkiego z pozycji 6.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki

Dr Katarzyna de Lazari-Radek– ur. w 1975, etyczka i filozofka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Od lat zajmuje się zagadnieniem szczęścia, przyjemności i dobrostanu zarówno ludzi jak i zwierząt. Interesują ja również kwestie bioetyczne ( prawa reprodukcyjne, nowoczesne technologie medyczne ), problemy moralne związane z globalizacją ( zwiększająca się populacja i migracja, wolny rynek i sprawiedliwy handel, zmiany klimatu) oraz ochrona i prawa zwierząt.

Jej szczególna działalność: Etyka dziennikarstwa, etyczne problemy nowych technologii, etyka badań naukowych, etyka w biznesie.

Działania popularyzujące naukę – współpraca ze Szkołą Podstawową 172 w Łodzi.

Liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe.

ukryj opis

Michał Pietrzak (Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego z poz 8.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Michał Pietrzak (35 lat ) – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog, społecznik entuzjasta ekologii. Wolontariusz i wieloletni współpracownik sztabu WOŚP. Organizator licznych wydarzeń kulturalnych i muzycznych w Pabianicach. Zdeklarowany przeciwnik wszelkich nierówności międzyludzkich. Szczególnie bliskie są mu problemy ludzi wykluczanych społecznie. Doświadczony wychowawca, który dużo czasu poświęcił pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i imigrantami z Afganistanu w Niemczech. Pasjonuje się fotografią.

ukryj opis

Dorota Rutkowska

kandydatka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej z okręgu łódzkiego z pozycji ...

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki

Dorota Rutkowska– polska dziennikarka i samorządowiec, od 2006 do 2010 wiceprezydent Skierniewic, posłanka na Sejm VI, VII i VII kadencji.

Urodziła się w Skierniewicach w 1962 r, jednak wychowała się w pobliskich Miedniewicach.

Z zawodu jest ogrodnikiem, pracowała w przedsiębiorstwie Hortex w Skierniewicach jako instruktor produkcji ogrodniczej, później podjęła pracę dziennikarki w „Wiadomościach Skierniewickich” następnie zaś zakładała i redagowała skierniewicki dodatek do „Gazety Wyborczej”. Po likwidacji dodatku współtworzyła dwa czasopisma skierniewickie: „Puls Skierniewic” następnie zaś „Głos Skierniewic i Okolicy” przez trzy lata była redaktorem naczelnym i dziennikarzem ostatniego. W 2008 ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie Łódzkim.

W wyborach samorządowych w 2002 po raz pierwszy uzyskała mandat radnej Skierniewic z listy Porozumienia Samorządowego „Perspektywa”. W wyborach w 2006 kandydowała bez powodzenia na urząd prezydenta miasta z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. Została radną z listy PO, a następnie zastępcą prezydenta tego miasta Leszka Trębskiego. W wyborach parlamentarnych w 2005 i 2007 bez powodzenia kandydowała do Sejmu.

Po raz trzeci uzyskała mandat radnej Skierniewic w wyborach w 2010, jednak zrezygnowała z niego, deklarując zamiar objęcia mandatu poselskiego (za Włodzimierza Kulę, który zdobył  mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w związku z czym utracił mandat poselski). Ślubowanie poselskie złożyła 14 grudnia 2010. W 2011 kandydowała w wyborach parlamentarnych z listy  komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej i ponownie uzyskała mandat poselski. W 2014 kandydowała na prezydenta Skierniewic, zajmując 3. miejsce spośród 6 kandydatów.

W wyborach w 2015 została ponownie wybrana do Sejmu.. W Sejmie VIII kadencji została członkinią Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pracowała też w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2016–2017).

ukryj opis

Joanna Skrzydlewska

kandydatka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej z okręgu łódzkiego z pozycji ...

Witold Stępień

kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej z okręgu łódzkiego z pozycji ...

Monika Sulka

Michał Rachalewski

Dawid Wawryka  (Wiosna)

kandydat Wiosny do Parlamentu Europejskiego  z okręgu łódzkiego z pozycji 10.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydata

Dawid Wawryka (33 lata) mieszkaniec Radomska – studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie założył i prowadził pierwsze Koło Naukowe Praw Człowieka. Jest liderem Instytutu Miasto Otwarte, organizacji działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju małych i średnich miast. W latach 2011 – 2015 pracował w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jako dyrektor biura poselskiego Roberta Biedronia, a następnie jako doradca w gabinecie Wandy Nowickiej, wicemarszałkiem Sejmu RP. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy w sektorze publicznym i pozarządowym. Współpracował z wieloma organizacjami, min. Fundacja Otylii Jędrzejczak, Fundacją Replika, Instytutem Myśli Demokratycznej oraz Amnesty International, gdzie pełnił funkcję Sekretarza Zarządu. Startował w wyborach samorządowych w 2018 roku na Urząd Prezydenta Miasta Radomska, zdobywając 10,4 proc. Głosów.

ukryj opis

Elżbieta Żuraw (Wiosna)

kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego z pozycji 9.

kliknij tutaj, żeby przeczytać charakterystykę kandydatki

Elżbieta Żuraw – pochodzi ze Śląska. Dorastała w niewielkiej miejscowości w powiecie brzezińskim w województwie łódzkim. Absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim. Jest finansistką i menedżerką w dużej firmie. Od kilkunastu lat pomaga jako wolontariuszka w domu dziecka.

ukryj opis