Okręg 13 - województwo lubuskie i zachodniopomorskie

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Gorzów Wielkopolski, 3 mandaty

 

W obliczu groźby, że rządy autorytarne utrwalą się na długie lata, potrzebna jest wyjątkowa mobilizacja przed czekającymi nas w tym roku wyborami. Jeśli my, obywatele, ograniczymy swą aktywność wyborczą do wrzucania kartek, to może nawet uda się jesienią odebrać władzę PiS, ale nie odsuniemy radykalnie zagrożenia kolejnym autorytarnym przewrotem. Nie uwolnimy się od populizmu, jeśli wybory pozostaną wojnami partyjnych wodzów o powyborcze łupy dla swoich, jeśli obietnice wyborcze będą podyktowane wyłącznie kalkulacją wzrostu poparcia, jeśli ważniejsza będzie dyscyplina partyjna niż aspiracje wyborców.
Obywatele RP, wsparci ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, propagują swoją ideę, by głos społeczny był współdecydujący już na etapie wyłaniania kandydatów, przed wyborami. W uchwale nr 3, KORD II, czytamy:
„W sytuacji, w której wybory stają się starciem pluralistycznego i zróżnicowanego obozu demokratycznego ze zdyscyplinowanym i jednolitym obozem populistycznego autorytaryzmu konieczny jest głos wyborców jako strony dialogu z partiami politycznymi ubiegającymi się o ich poparcie”.
Projekt zakłada utworzenie jednej wspólnej listy obozu demokratycznego, a głosem decydującym byłby głos obywatelski. Jednej listy, bo metoda D’Hondt'a faworyzuje silne komitety wyborcze. Rozdrobnienie opozycji pozbawi ją szansy na zdecydowane zwycięstwo

Jak wywrzeć skuteczny nacisk na partie polityczne, by zrezygnowały ze swoich partykularnych interesów w imię dobra ogólnego? Tego nie są w stanie dokonać te dwa ruchy społeczne, to wymaga powstania masowej struktury obywatelskiej, otwartej na wszystkich przyzwoitych ludzi, tak z prawa jak i z lewa, ale nie członków partii.

Niech te wybory staną się silnym potwierdzeniem referendum akcesyjnego!
To ważne jacy ludzie będą reprezentować Polskę demokratyczną w Europarlamencie.
Wynik tych najbliższych wyborów niewątpliwie wywrze wpływ na te decydujące, jesienne.

Dołącz do nas! Przyjdź na spotkanie, napisz do nas, weź udział w Komitecie Wyborców.