Rządy i siła prawa: fundament Unii Europejskiej

with Brak komentarzy

We wtorek 19 marca odbyła się debata zorganizowana i prowadzona przez Danutę Hübner.

Wśród zaproszonych przez nią gości byli:

- dr Borys Budka

- prof. Ewa Łętowska

- prof. Marcin Matczak

- dr Maciej Taborowski.

- dr Adam Bodnar

Gospodyni spotkania zapowiadała je następująco:

"Praworządność w Polsce od kilku lat znajduje się w kryzysie, czego bezpośrednim rezultatem jest pogorszenie miejsca Polski w Unii Europejskiej. Kryzys ten pokazał, że wartości europejskie nie są do końca zinternalizowane w polskim dyskursie publicznym. Stan niepewności konstytucyjnej i swoistej „anarchii prawnej” są zagrożeniem dla przyszłości obywateli i państwa. Siła rządów prawa w Polsce musi opierać się na kotwicy instytucjonalnej w postaci respektowania wspólnie stanowionego prawa Unii Europejskiej, w tym orzeczeń TSUE, ale też na rozwijaniu świadomości na temat wartości państwa prawa dla obywateli.

W ostatnich latach widzimy bardzo wyraźnie, że obywatele zaangażowani w sieć pro-demokratycznych organizacji działających na rzecz obrony praworządności tworzą dynamiczną, społeczną “siłę prawa”. Potrzebujemy rzetelnej i obiektywnej debaty na temat stanu praworządności w Polsce jako elementu naszej obecności w Unii Europejskiej oraz poszerzenia spektrum zaangażowania obywatelskiego w ochronę wartości demokratycznych. Pragnę, aby seminarium, również dzięki udziałowi znamienitych panelistów, służyło tym celom, i stało się forum wspólnoty zbudowanej wokół szacunku dla rządów prawa."

 

Byłem tam.

Słuchanie jak paneliści dyskutują, było dla mnie dużą przyjemnością. Było też wiele głosów z sali, osób znanych i nie znanych. To o czym mówili mobilizuje do działania, ale miłe nie jest. Krótka refleksja z tej debaty:

Fale populizmu grożą istocie Unii Europejskiej, pokojowi trwającemu od prawie 70 lat, wszystkim wolnościom i kanonom współczesnej demokracji.
Fale te maja swoje przyczyny społeczne. One nabrzmiewają. Mogą doprowadzić do systemów totalitarnych i całego zła z nimi związanego a nawet wojen.

Musimy przekonać zwolenników PiS'u, że oni, jako najbardziej zainteresowani wyjdą na tym najgorzej. Musimy wyjść poza ujęcia abstrakcyjne, socjologiczne i prawnicze i przekazać te myśli słowami zrozumiałymi dla każdego.

Nagranie z dyskusji można obejrzeć na stronie Danuty Hübner:

Znalazłem również szersze sprawozdania:
1. Na stronie rzecznika praw obywatelskich artykuł "Jak naprawić państwo prawa. RPO na debacie o praworządności"
2. Na stronie Prawo.pl, artykuł 'Debata o sile prawa: Nie nabierać się na "szwindel etykiety"'

 

Partnerami seminarium byli:
- Archiwum Osiatyńskiego
- OKO.press
- Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
- Liga Warszawskich Liceów

 

Edward Domagalik