Konwencja Polacy dla Europy

with Brak komentarzy
View Calendar
24/03/2019 10:00 - 17:30
NOT
Address: Warszawa, ul. Czackiego 3/5

Zapraszamy na konwencję!

Zbieramy się w gronie Europejek i Europejczyków nie tylko z Polski, by wspólnie zastanowić się, jak zatrzymać wzbierającą wszędzie na świecie falę populizmu, często o faszystowskich cechach, która zagraża pokojowemu projektowi Europejskiej wspólnoty oraz podstawowym wartościom i fundamentom demokracji i która ma swoje źródła w głębokim kryzysie demokracji, jaką znamy. Ponieważ zaś będą wśród nas zaangażowane aktywistki i polityczki, zaangażowani aktywiści i politycy, reprezentantki i reprezentanci świata mediów i organizacji pozarządowych, będziemy nie tylko szukać rozwiązań, ale i niektóre wskażemy, by wcielić je w życie w nadchodzących wyborach europejskich i parlamentarnych.

 

Będzie to jednocześnie spotkanie założonych w okręgach wyborczych do Parlamentu Europejskiego Społecznych Komitetów Wyborców. Porozmawiamy o wysłuchaniach obywatelskich kandydatów i kandydatek na posłów i posłanki do Europarlamentu.

Zapisy na stronie https://obywatelemajaglos.pl/

Proponowany porządek konwencji:

 

10.00 – 10.30 - otwierające wystania, trzy perspektywy:

  1. Perspektywa i wyzwania europejskie – Piotr Buras, European Council on Foreign Relations;
  2. Perspektywa socjologiczna – prof. Radosław Markowski, Centrum Studiów nad Demokracją, raport o postawach Polaków wobec UE, demokracji i praworządności oraz rekomendacje Centrum;
  3. Z perspektywy demokratycznych pryncypiów i wiarygodności demokracji – Paweł Kasprzak, Obywatele RP.

 

10:30 – 12.30 - dyskusja panelowa:

Cele i strategie wobec zagrożenia populistycznym nacjonalizmem i kryzysu demokracji — jaka Europa, jaka demokracja i w jaki sposób może zwyciężyć w konfrontacji z antydemokratyczną rebelią.

W panelu udział wezmą: Michał Boni (Parlament Europejski), Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Fundacja Batorego), Piotr Buras (European Council on Foreign Relations oraz Instytut Obywatelski) przedstawiciele i przedstawicielki Koalicji Europejskiej i partii Wiosna, Maia Mazurkiewicz (Front Europejski), aktywiści i aktywistki Społecznych Komitetów Wyborców oraz Citizens for Europe.

 

12.30 – 13.15 - wystąpienia przedstawicieli polskich partii politycznych.

Stanowisko partii politycznych wobec propozycji publicznych wysłuchań kandydatów, wpływu rekomendacji społecznych na kształt list wyborczych, deklaracje wobec postulatu otwartych, międzypartyjnych prawyborów jako sposobu tworzenia pluralistycznych koalicji.

 

13.15 - 14:15 - Panel – Media i nieistniejące debaty, granice politycznych zaangażowań, stan polskiej opinii publicznej.
Zaproszeni paneliści – szefowie redakcji Gazety Wyborczej, Newsweeka, Polityki, Tygodnika Powszechnego i OKO.press.

 

14.15 – 15:00 – Lunch

 

15.00 – 17.30

  1. Prof. Radosław Markowski – Polacy wobec UE, demokracji i praworządności. Raport Centrum Studiów nad Demokracją dla Komisji Europejskiej w Polsce.
  2. Robocza dyskusja i warsztaty o wysłuchaniach publicznych i innych formach partycypacyjnej demokracji deliberatywnej w gronie Społecznych Komitetów Wyborców z udziałem gości;

 

Poles for Europe - agenda