Solidarność międzyludzka. Odpowiedzialność zbiorowa. Represjonowani.

"16 grudnia 2016 roku rządzący dopuścili się bezprecedensowego bezprawia legislacyjnego. Większość sejmowa uchwaliła tzw. ustawę represyjną wykluczającą ekonomicznie i społecznie żołnierzy i funkcjonariuszy mających epizod w służbach specjalnych PRL. Ludzie ci od 1989 roku, po pozytywnej weryfikacji, budowali struktury nowych instytucji niezbędnych do utrzymania ciągłości państwa polskiego."
( fragment książki Mariana Szłapy pt.  Na stos")

7 grudnia 2019 r. w Toruniu odbyła się konferencja z udziałem represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy, przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, polityków, prawników, organizacji pozarządowych i zwykłych "szarych ludzi" zatroskanych stanem demokracji w Polsce.

16 grudnia 2019 roku mijają trzy lata od momentu wprowadzenia ustawy represyjnej. Ocalmy od zapomnienia tych, którzy w wyniku bezprawia legislacyjnego "odeszli na wieczną służbę", pomóżmy tym wszystkim, w stosunku do których zastosowano odpowiedzialność zbiorową.

Patronat honorowy: Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński
Patronat merytoryczny: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Organizatorzy: Obywatelski Toruń, Obywatele RP

Zapraszamy do oglądania transmisji z Konferencji.


Przed wyborami prezydenckimi

 
Pierwszą konwencję wyborczą, Andrzej Duda poświęcił w całości "niezadowolonym" z jego pierwszej prezydentury. Zapowiedział w ten sposób kolejne represje wobec "niezadowolonych". PiS już przygotował i chwilowo ukrył kolejne ustawy odbierające podstawowe warunki do życia wielu niewinnym ludziom.
 


Zaproszeni goście

Agenda

Galeria

Kontakt

Dezubekizacja: Małżonkowie po utracie emerytur wybrali śmierć

Rzeczpospolita 28.11.2019

Małżeństwo byłych funkcjonariuszy SB po obniżce emerytury przestało płacić czynsz, kredyty. Wybrali samobójstwo. „Nie widzieliśmy ratunku. Po długich rozmowach podjęliśmy wspólną decyzję o popełnieniu samobójstwa. Mężowi się udało, mnie niestety nie." Ustawa dezubekizacyjna zagarnia wszystkich podlegających jej rygorom, bez względu na to, czym się zajmowali. Tak jak panią Józefę, która zajmowała jedno z najniższych stanowisk w strukturze i była zwykłą sekretarką. Potraktowano ją tak jak ok. 8 tys. esbeków, którzy inwigilowali opozycję czy księży [...] absurdów jest więcej, np. dezubekizacja objęła 4,5 tys. łącznościowców, którzy byli zapleczem technicznym.

Drugi akt sztuki o "dobrym esbeku" - kolejny wyrok sądu 

tekst na stronie RPO

Zastosowanie zbiorowej odpowiedzialności spowodowało, że każda sprawa dotycząca obniżenia świadczenia emerytalno-rentowego stanowi indywidualną historię (sztukę), która wymaga indywidualnej oceny. Czas mija, zapadają kolejne korzystne wyroki. Jednak znaczna część postępowań sądowych pozostaje zawieszona. Nie wszyscy mają okazję doczekać ostatecznego zakończenia swojej sprawy. Odchodzą odarci z godności, w poczuciu krzywdy, z łatką „złego esbeka”.

Komisja Prawna FSSM RP monitoruje sprawy w sądach

komunikat informacyjny FSSM

Postawa sędziów orzekających zasługuje na słowa uznania i szacunek nas wszystkich. Jest dowodem odwagi i niezawisłości sędziowskiej a także wierności postanowieniom Konstytucji RP oraz złożonemu ślubowaniu, w którym zobowiązali się służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swojego sumienia a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.

Sąd: obniżka emerytury policjanta na podstawie tzw. „drugiej ustawy dezubekizacyjnej” z 2016 r. bezpodstawna

Rzeczpospolita

Sąd Okręgowy w Katowicach przywrócił emeryturę obniżoną na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. dla byłych pracowników MSW. Sąd zauważył, że nie ma żadnych przesłanek, iż emerytowany policjant działał na rzecz „państwa totalitarnego" – a takim pojęciem posługuje się ustawa z 2016 r.

Przełomowy wyrok sądu: ustawa represyjna obniżająca emerytury i renty to jawna obraza Konstytucji

oko.press

Ustawa z 16 grudnia 2016 roku narusza konstytucyjny obowiązek poszanowania godności ludzkiej, nie jest zgodna z zasadą rządów prawa, w miejsce indywidualizacji oceny wprowadza winę zbiorową, dyskryminuje, a także jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności, ponieważ w imię sprawiedliwości historycznej narusza prawa jednostek ponad ćwierć wieku po końcu PRL.

Listy śmierci

YouTube

Z niecierpliwością czekałem na ten „list śmierci”. Wszyscy moi koledzy, towarzysze służby dostali te listy wcześniej. Widziałem, co się dzieje, jaka tragedia u nich była – opowiada Zbigniew Hadaś, mjr Służby Granicznej w stanie spoczynku. - Hirek zmarł ponieważ odstawił leki, te, na które go jeszcze było stać. Na chemię już nie jeździł, bo chemia kosztowała 700 zł, a jemu zostawili 900 zł emerytury. Czy ktoś z Was jest w stanie pojąć, co to znaczy, gdy na rękach umiera bliski, bo zadziałała ustawa śmierci?

Dlaczego MSWiA boi się stosować art. 8a tzw. ustawy represyjnej

Facebook

Tomasz Piechowicz, mł. insp. w st. spocz.: - Nagle mogło by się okazać, że odebrano w ramach barbarzyńskiej odpowiedzialności zbiorowej w bardzo wielu przypadkach prawa słusznie nabyte oraz emerytury mundurowe wypracowane praktycznie w całości w wolnej Polsce, bo przecież nie w ciągu „jednego ustawowego dnia”, czy nawet kilku lub kilkunastu miesięcy służby w PRL.

Negatywne skutki wprowadzenia ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Facebook

Postawa sędziów orzekających zasługuje na słowa uznania i szacunek nas wszystkich. Jest dowodem odwagi i niezawisłości sędziowskiej a także wierności postanowieniom Konstytucji RP oraz złożonemu ślubowaniu, w którym zobowiązali się służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swojego sumienia a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Dezubekizacja na oślep. Oficerska emerytura obcięta za naukę

Gazeta Wyborcza

Odwołanie do ministra? Nie poproszę o łaskę. Nie pozwala mi na to honor oficera - mówi Tomasz Piechowicz, oficer policji, któremu rząd w ramach ustawy dezubekizacyjnej odebrał dwie trzecie emerytury. - Za zbrodnię uznano lata mojej nauki, która miała miejsce w czasach wolnej Polski, po wyborach 4 czerwca 1989 r. i zwycięstwie „Solidarności” w wyborach kontraktowych oraz po wyborze przez Sejm Tadeusza Mazowieckiego na premiera 24 sierpnia 1989 r. – dodaje.

Polityk, wicemarszałek Senatu X kadencji. Politycznie aktywny od początku lat 90. Najpierw związany ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym, potem z Prawem i Sprawiedliwością. W 2010 roku wystąpił z PiS, w 2015 roku dostał się do Sejmu z listy PO. Wykluczony z klubu partii wraz z innymi byłymi posłami PO stworzył koło poselskie Europejskich Demokratów, później partię Unia Europejskich Demokratów. W wyborach do Senatu X kadencji startował z listy PSL.

Doktorantka Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Przedstawicielka Patrona Merytorycznego Konferencji.

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Działacz społeczny, publicysta polityczny. Współzałożyciel i jeden z liderów ruchu Obywatele RP. Z zawodu operator i montażysta filmowy, producent i autor programów telewizyjnych. W czasach PRL działał w opozycji antykomunistycznej.

Adwokatka broniąca represjonowanych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monnet’a UMK w Toruniu.

Adwokat broniący represjonowanych

Dziennikarz i publicysta lewicowy, były zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Nie” (funkcję zawiesił, gdy został posłem), do Sejmu IX kadencji dostał się z listy Lewicy w okręgu podwarszawskim.

Polityk, przedsiębiorca, wicemarszałek Sejmu IX kadencji. Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1983 – 1990 należał do PZPR. Od marca 2000 do sierpnia 2004 roku zajmował stanowisko sekretarza KRRiT. Był jednym z liderów Koalicji Europejskiej zawiązanej przez partie opozycyjne przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019.

Adwokat, wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym. Obrońca Obywateli RP, niepełnosprawnych i innych protestujących.

Radna Torunia. Jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku politologia. Społeczniczka, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od ponad dwudziestu lat pracuje na stanowisku sekretarza szkoły, w toruńskiej szkole podstawowej.

Polityk, radca prawny, samorządowiec. Poseł na Sejm (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska).

Ukończył szkołę wyższą w zakresie prawa, administracji i nauk politycznych. Po przemianie ustrojowej, był współorganizatorem Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie i przez sześć lat pełnił funkcję komendanta Straży Granicznej. Obecnie jest Burmistrzem Stepnicy. Represjonowany.

Poseł Lewicy, polityk i przedsiębiorca, członek KRRiT w latach 1996–1998, następnie do 2004 prezes zarządu Telewizji Polskiej. W ostatnich wyborach do parlamentu był liderem listy wyborczej SLD w okręgu toruńskim.

Radny Torunia. Magister Prawa i Europeistyki. Moderator kultury. Twórca programu telewizyjnego. Muzyk.

Polityczka i prawniczka, w 1997 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłanka na Sejm II, III, IV, V i IX kadencji. Od 1999 roku członkini Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Obecnie w Inicjatywie Polska.

Radny Torunia. Programista, absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Rady Krajowej Nowoczesnej.

Emerytowany oficer Komendy Głównej Policji, autor książki „Na stos”. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jego ostatni przydział służbowy to Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji. Wcześniej pracował w Biurze d/w z Przestępczością Zorganizowaną KGP.

Nadkomisarz policji w stanie spoczynku, współautorka prologu do książki „Na stos". Walczy o prawa represjonowanych emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Emerytowany funkcjonariusz policji, autor książki „Jak dobić wiernego psa?"

Dziennikarz, autor programów telewizyjnych, reportaży, reżyser filmów dokumentalnych i oświatowych z trzydziestodwuletnim stażem w TVP.

Powitanie gości i uczestników.

1. Wprowadzenie.

2. Projekcja filmu „Listy śmierci” reż. Andrzej Dziedzic.

3. Uczczenie ofiar ustawy represyjnej.

Panel II

1. Wystąpienie Patrona Honorowego Konferencji Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego

2. Wystąpienie Przedstawicielki Patrona Merytorycznego, Doktorantki Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mgr Sylwii Rapickiej

3. Wystąpienie Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych (Patrona Merytorycznego) - Zdzisława Czarneckiego:

 • Analiza skutków ustaw represyjnych z 2009 i 2016 roku.
 • Planowane działania FSSM w przedmiocie sprawy.
 • Systemowa pogarda dla adresatów ustawy represyjnej.
 • Podsumowanie sytuacji procesowej i możliwe rozwiązania na przyszłość.

4. Wystąpienie Wicemarszałka Sejmu RP Włodzimierza Czarzastego.

5. Wystąpienia polityków / posłów na Sejm RP:

 • Działania aktualne i przyszłe skierowane na usunięcie z obiegu prawnego ustawy represyjnej.
 • Prelegenci:
 • Katarzyna Piekarska
 • Iwona Hartwich
 • Andrzej Rozenek
 • Arkadiusz Myrcha

6. Wystąpienia prawników:

 • Przykłady systemowej pogardy i łamania prawa w postępowaniach cywilnych i administracyjnych adresatów ustawy represyjnej.
 • Podsumowanie sytuacji procesowej represjonowanych i możliwe rozwiązania na przyszłość.
 • Prelegenci:
 • adw. Aleksandra Chołub
 • adw. Damian Sucholewski
 • adw. Jarosław Kaczyński

7. Wystąpienia liderów i działaczy organizacji pozarządowych:

 • Solidarność z represjonowanymi – przykłady działań pomocowych w perspektywie aktualnej i przyszłej.
 • Prelegenci:
 • Paweł Kasprzak

8. Wystąpienie przedstawiciela organizatora- represjonowanego policjanta – Mariana Szłapy autora książki „Na Stos"

 • Nowe formy aktywności społecznej represjonowanych, w kontekście likwidacji aktualnych i przyszłych zagrożeń dla szeroko pojętego środowiska mundurowego w Polsce.

9. Wystąpienie przedstawicielki represjonowanych i odczytanie „listu do uczestników Konferencji” od byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego.

W zależności od zgłoszeń gości Konferencji ilość prelegentów może ulec zmianie.

Panel III

1. Dyskusja, wystąpienia uczestników, pytania do gości Konferencji.

 • Rekomendowany przez organizatorów zakres przedmiotowy dyskusji:
 • skutki ustawy represyjnej
 • formy pomocy dla funkcjonariuszy i żołnierzy – adresatów represji państwa
 • odpowiedzialność karna i moralna twórców bezprawia legislacyjnego
 • środki prawne i „innowacje procesowe” mające na celu zmianę rzeczywistości prawnej (nowelizacja czy nowa ustawa?)

2. Przekazanie Patronowi Honorowemu - Panu Wicemarszałkowi Senatu Michałowi Kamińskiemu petycji uczestników Konferencji Solidarni z Represjonowanymi adresowanych do:

 • Prezydenta RP
 • Prezesa Rady Ministrów
 • Marszałka Sejmu RP
 • Marszałka Senatu RP
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
 • I Prezes Sądu Najwyższego
 • Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość
 • Przewodniczącego Partii Platforma Obywatelska
 • Przewodniczącego Partii Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • Przewodniczącego Partii Wiosna
 • Przewodniczącego Partii Razem
 • Prezesa Partii Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Przewodniczącego Kukiz 15
 • Przewodniczącego Partii Konfederacja

3. Podziękowanie patronom wydarzenia, gościom i uczestnikom.

4. Odczytanie postulatów Konferencji.

W trakcie Konferencji można było kupić książkę autorstwa represjonowanych Mariusza Szłapy i Danuty Leszczyńskiej pt. "Na stos".


Wywiad z autorem Marianem Szłapą opublikowała Gazeta Śledcza. Oto jego fragmenty:
     


"Życie biegło, a właściwie pędziło jak szalone. Te dwadzieścia lat to moment. Dlatego 2009 rok, a później 2016, były dla mnie i takich jak ja wstrząsem. Pełna identyfikacja ze służbą krajowi nie uchroniła nas przed represjami. Najpierw szok, a potem wściekłość i bezsilność."  


"Państwo, jak każda organizacja tego typu, jest ciągłością. Nie może być tak, że co jakiś czas przychodzą „nowi panowie” i według klucza ideologicznego podważają wszystko. Mówimy tutaj o losach ludzi i ich rodzin. Tysiące ludzi zostało „wyrzuconych” poza społeczny i ekonomiczny margines." 


"Ta historia jest kuriozalna, pomijając kwestie prawne. W 1989 roku, ówcześnie rządzący poprosili nas o służbę. My wykonaliśmy pracę, a po prawie trzydziestu latach inni rządzący zmienili umowę i stwierdzili, że tamta nie była ważna. "


Autorzy byli gośćmi Konferencji.

Gościem Konferencji był też Tomasz Faliszewski - autor książki "Jak dobić wiernego psa?".
Książka oparta jest na prawdziwych przeżyciach policjanta kryminalnego w 15-letniej jego karierze zawodowej.
Siedem rozdziałów przedstawia kolejno drogę do milicji. Pracę w tajnym wydziale obserwacji i naukę tego specyficznego zawodu, gdzie nie dotyka się żadnego przestępcy. Początki prawdziwej pracy policyjnej w wydziale kryminalnym, mroczne i złożone arkana sztuki pracy operacyjnej. Nieustające przygody podczas realizacji prowadzonych spraw. Wrażenia z sytuacji użycia broni. Zwalczanie przestępczości narkotykowej i likwidacja laboratoriów amfetaminowych. Praca w środowisku narkomanów i handlarzy narkotyków. Stosowanie niekonwencjonalnych metod pracy operacyjnej oraz współpraca z informatorami i agentami. Duże osiągnięcia, ale też zwiększające się zagrożenie osobiste. Trudne i zaskakujące rozstanie z policją.
Książka jest również krzykiem wzywającym do zaprzestania stosowania represji przeciwko emerytom mundurowym w imię fałszywie pojętej „sprawiedliwości społecznej”.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z organizatorami. Wypełnij i wyślij formularz.
Biuro prasowe
kom: 785 001 845
e-mail: represjonowani@obywatelemajaglos.pl