Przesłanie demokraty

with Brak komentarzy

Szanuj bliźniego swego

Najszlachetniejszym przesłaniem cywilizacji europejskiej jest „Szanuj bliźniego swego”, nie tylko krewnego, ale również obcego i innego. To się przekłada na kanon praw i wolności człowieka i obywatela. To nie tylko wolność poglądów, sumienia i wyznania. To ma praktyczne znaczenie na poziomie jednostki, jako prawo do dachu nad głową, pracy i chleba powszedniego, opieki medycznej i bezpłatnej edukacji. Człowiek to brzmi dumnie, prawo do godności i wolności należy mu się z definicji. Tak ma być w skali jednostki i w skali wszystkich większych wspólnot, aż do narodów. To nie są wolności bez granic, ich granicą jest wolność i godność drugiego człowieka, drugiej wspólnoty, rodziny, małżeństwa, związku partnerskiego, wyznawców innych religii, różnych grup, czy klas społecznych, partii politycznych i innych narodów.

 

Demokracja a Unia

Trzeba mocno powiedzieć – to przesłanie najlepiej wyraża nowoczesna demokracja. Unia Europejska jest wielkim osiągnięciem procesów demokratycznych. Tak, jesteśmy demokratami i jesteśmy z tego dumni.

Mamy w naszej części świata kilkadziesiąt lat pokoju. Nie utraćmy tego. Dość kłamstw, hipokryzji i plugawego języka. Nie chcemy nienawiści. Nie chcemy wojen w Europie, wojen domowych i plemiennych, nie chcemy faszyzmu, nie chcemy, by nasz świat został zniszczony.

Są wśród nas w Polsce i w Europie ludzie biedni i bardzo biedni oraz ludzie potrzebujący wsparcia. Trzeba im pomóc. To w interesie nas wszystkich. Chcemy usunąć wykluczenia społeczne. Żadnych wykluczeń! Wspomnę o nauczycielach – obecne wynagrodzenie nauczycieli urąga godności ludzkiej.

Tak widzę część wspólną programów wszystkich ruchów i partii demokratycznych. Dodałbym do niego zobowiązanie do ciężkiej pracy, aby poprawiać nasz los.

 

W Unii potrzebne są zmiany

Chcemy Unię rozwijać i usprawnić a nie zniszczyć. Stoimy przed wielkimi zagrożeniami.

Klimat. Mamy 10 lat by odwrócić trendy, bo się nasze dzieci usmażą. Ziemia już płonie. Na Ziemi ilość owadów zmniejszyła się o 80 procent, w Polsce również.  Giną lasy, rafy koralowe itd. itd. Co zrobimy, gdy kataklizmy dotrą do nas?

Globalizacja. Co zrobić z pauperyzacją europejskich pracowników w wyniku globalizacji, jak konkurować i współpracować z nowym mocarstwem – Chinami?

Nowa zimna wojna. Wygląda na to, że ją mamy. Trzech bufonów na czele najsilniejszych państw grozi sobie rakietami hipersonicznymi. Co z tym zrobić?

Głębokie rozwarstwienie społeczne i jego dalsze narastanie. Jest nie do przyjęcia. Grozi całej konstrukcji Europy.

To tylko kilka najważniejszych, moim zdaniem, zagrożeń i problemów dla Unii.

 

Wybierzmy do Parlamentu Europejskiego fachowców.

Wysłuchajmy ich, posłuchajmy, co oni sami mówią o swoich programach, gromadźmy o nich wiedzę. W tej pracy wspierajmy media i niech media nas wspierają.

 

Gratuluję portalom:

MamPrawoWiedziec.pl 

Latarnikowi Wyborczemu 

 

Edward Domagalik