Spotkanie warszawskiego SKW 29.03

with Brak komentarzy
Spotkanie warszawskiego SKW

 

W piątek 29.03 mieliśmy spotkanie warszawskiego Społecznego Komitetu Wyborców. W gronie kilkunastu zaangażowanych osób dyskutowaliśmy na tematy związane ze zbliżającą się serią wysłuchań obywatelskich kandydatów i kandydatek do Europarlamentu. Plan spotkania był napięty i niemal wszystko omówiliśmy.

Oto relacja z dyskusji i podjęte ustalenia.

Pytania do kandydatów

Pytania, które przygotowaliśmy dla kandydatów i kandydatek do Parlamentu Europejskiego są z założenia ogólne i dotyczące przede wszystkim Unii Europejskiej. Ewentualne ich doprecyzowanie i uszczegółowienie w dyskusji będzie oczywiście możliwe. To zadanie należy do moderatora/-ki i eksperta/-ki, którzy powinni czuwać, żeby kandydat/-ka w odpowiedziach nie zbaczał/-a z tematu i udzielał/-a odpowiedzi wyczerpujących i jednoznacznych.

Pytania pokażą nie tylko wiedzę i poglądy kandydata/-ki na najważniejsze kwestie europejskie, ale również sposób argumentowania, umiejętność przekonywania i dyskusji. W związku z tym, że kandydaci/-tki będą wcześniej znać pytania (a właściwie już znają) to przygotowanie się do wysłuchania będzie ułatwione, ale właśnie sposób udzielania odpowiedzi będzie bardzo istotny. Jak widzieliśmy na konwencji Polacy dla Europy kandydaci i kandydatki bardzo pozytywnie odebrali przygotowany przez nas zestaw zagadnień. Miejmy nadzieję, że pytania i próbne wysłuchanie zachęcą ich do spotkania z nami.

Listę zagadnień można uzupełnić o max. 3 pytania regionalne, jeśli członkowie SKW widzą taką potrzebę. Warszawski SKW nie zdecydował się na to.

Pytania zaakceptowaliśmy i możesz znaleźć je TUTAJ.

 

Scenariusz wysłuchania obywatelskiego

Zatwierdziliśmy podstawowy schemat wysłuchania publicznego. Infografikę przedstawiającą przykładowy program wysłuchania znajdziesz TUTAJ. Modyfikacje programu mogą się pojawić już w trakcie spotkania. Prawo do wprowadzenia takich zmian będzie miał moderator/-ka. Będą one dotyczyły ew. dodatkowych pytań publiczności z listy lub zgłaszanych przez dziennikarzy lub uzupełniających do już zadanych pytań z listy. W przypadku dużego zainteresowania internautów i internautek również ich dodatkowe pytania moderator/-ka odczyta kandydatowi / kandydatce. Intencją jest jednak trzymanie się podstawowego scenariusza. Dzięki temu poszczególne wysłuchania w okręgu będą porównywalne, a szanse kandydatów i kandydatek wyrównane.

SKW może podjąć decyzję o wysłuchaniu jednocześnie 2 kandydatów / kandydatek. Taki scenariusz powinien jednak dotyczyć wszystkich wysłuchań w regionie. Warszawski SKW będzie prowadził rozmowy indywidualne.

Informację o planowanym wysłuchaniu szeroko udostępnimy w mediach. Widzów będziemy zachęcać do czynnego uczestnictwa w SKW, tak, żeby mogli zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusji i rekomendacjach.

 

Organizacja wysłuchania

Wysłuchania zorganizujemy w różnych miejscach Warszawy. Mamy nadzieję na współpracę w tym zakresie i dostęp do sal Gazety Wyborczej, której wicenaczelny zadeklarował przychylność dla projektu Obywatele Mają Głos.

W wysłuchaniach wezmą udział eksperci, ekspertki, moderatorzy, moderatorki, dziennikarze i dziennikarki. Już teraz zapraszamy do współpracy ekspertów/-ki z różnych dziedzin. Ich zaangażowanie pozwoli na elastyczne dostosowanie się do kalendarzy kandydatów / kandydatek i prowadzenie z nimi ciekawych dyskusji na różne tematy. Poszukujemy osób, które zechciałyby pełnić rolę moderatorów/-ek, które będą potrafiły utrzymać tempo i dyscyplinę spotkania, a jednocześnie ciekawie je prowadzić.

Dziennikarze/dziennikarki będą mieli czas na zadawanie swoich pytań w trakcie wysłuchań. Jeśli zainteresowanie będzie duże, a pytań od dziennikarzy/dziennikarek więcej niż trzy, po zakończeniu przewidzianego scenariuszem programu będzie możliwość zadania dodatkowych pytań dziennikarskich.

Wysłuchania będą transmitować Obywatele RP na Facebooku. Liczymy również na inne media, szczególnie te obywatelskie.

Uzgodniliśmy treść zaproszenia kandydata / kandydatki na wysłuchanie i listę tych, do których je wyślemy.  Oczywiście interesuje nas wysłuchanie wszystkich kandydatów i kandydatek po demokratycznej stronie. Ich lista będziemy więc sukcesywnie uzupełniać.

 

Próbne wysłuchanie kandydata/-ki

Zastanawialiśmy się, jak zweryfikować czy ustalony scenariusz wysłuchania zadziała.

Pomysłem na sprawdzenie go, a jednocześnie pokazanie, że nie taki diabeł straszny, było zorganizowanie próbnego wysłuchania kandydata. Takie wysłuchanie zostało już przeprowadzone. Okazją był prima aprilis, a przesłuchiwanym kandydatem - Paweł Kasprzak, który jednakowoż nie zamierza startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Transmisję z tej próby możesz zobaczyć TUTAJ.

 

Rekomendacje

Zasadniczym celem projektu Obywatele Mają Głos jest aktywizacja społeczeństwa przed wyborami. Pokazanie, że możemy mieć realny wpływ na to kto zostanie naszym reprezentantem/-ką, że nasz głos ma znaczenie, że to wyborcy decydują i mają prawo wiedzieć więcej o kandydatach/-kach.

W związku z tym, kwestia rekomendacji może być rozstrzygnięta po wysłuchaniu wszystkich kandydatów i kandydatek w danym okręgu. Każdy SKW może ustalić czy i ilu kandydatom/kandydatkom udzieli rekomendacji. Może zdecydować, że sama dyskusja nad wnioskami z wysłuchań zakończy projekt.

Warszawski SKW skłania się ku zorganizowaniu konwencji po wysłuchaniu wszystkich kandydatów i kandydatek, w której wezmą udział eksperci/ekspertki. Pomocą w ocenie kandydatów/-ek będą kwestionariusze Stowarzyszenia 61, o wypełnienie których będziemy prosić kandydatów/-ki. Także zebrane przez nas informacje o kandydacie/-tce opublikowane na stronach każdego okręgu będą służyć poszerzeniu o nim/o niej wiedzy. Dyskusja na kończącej wysłuchania konwencji między ekspert(k)ami a członk(ini)ami danego SKW pozwoli na wyrobienie sobie każdemu zdania na temat kandydatów/-ek. A głosowanie wskaże tych, których aktywiści/-tki SKW rekomendują. Ten scenariusz będziemy jeszcze dyskutować i ostatecznie przyjmiemy tuż przed dyskusją przez biorących w konwencji udział członków/-iń SKW. Całe wydarzenie będzie transmitowane on-line, a nagranie dostępne również na stronie obywatelemajaglos.pl.

Uzgodniliśmy, że w miarę pojawiania się informacji o kandydowaniu poszczególnych osób będziemy zbierać i publikować informacje o nich.

Możesz i chcesz pomóc? Dołącz do nas!

Chcesz brać udział w wysłuchaniach i rekomendacjach? Dołącz do nas!

Nie chcesz wybierać po omacku? Dołącz do nas!