Zapraszamy serdecznie! Zapisz się już teraz.

Bezpośrednim celem wydarzenia ma być dialog ruchów obywatelskich z partiami politycznymi na temat celów i strategii w konfrontacji z populizmem, zwłaszcza w wyborczym kontekście. Politycy i polityczki odpowiedzą m.in. na nasz apel dotyczący publicznych wysłuchań kandydatów w wyborach europejskich i z zapowiedzi wynika, że to będzie odpowiedź pozytywna. Oczywiście ona niewiele znaczy – nikt przytomny nie uwierzy dzisiaj, by dało się uzyskać wpływ na listy kandydatów / kandydatek, politycy i polityczki widzą te wysłuchania raczej jako kolejny element kampanii wyborczej. Niemniej będzie to również okazja, by publicznie wypowiedzieć postulaty i oczekiwania również w kontekście jesiennych wyborów i by uzyskać publiczną odpowiedź również w tych sprawach – tak, by nikt już nie mógł udawać, że propozycje nie padły, a postulatów i projektów nikt nie sformułował.

W drugiej części spotkania przewidziany jest panel z udziałem czołowych redakcji. Dotyczy również oczekiwań organizującego się społeczeństwa obywatelskiego wobec mediów, które opinię publiczną organizują – co z naszej perspektywy jest kluczowo ważne i co przesądza o „być lub nie być” zarówno naszych środowisk, jak i formułowanych przez nie programów.