Do przywódców demokratycznych partii politycznych

 

Kampania wyborcza to czas, by przypomnieć sobie, kto kogo wybiera i by postawić warunki. My, wyborcy, obywatelki i obywatele demokratycznego państwa, stanowczo żądamy od wszystkich partii wystawiających listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego i od wszystkich obecnych na tych listach kandydatów wypełnienia minimalnego i niezbędnego warunku naszego poparcia. Domagamy się, by wszyscy kandydaci i kandydatki – na którejkolwiek liście się znajdą – poddali się jednolitej, transparentnej, demokratycznej i zapewniającej udział każdemu wyborcy procedurze publicznego wysłuchania. To minimalny, oczywisty w demokracji, niezbędny warunek naszego poparcia.

Niech ten test szczerości demokratycznych intencji potwierdzi w oczach wyborców wiarygodność kandydatów, dla których ważny jest społeczny mandat zaufania, a nie tylko partyjne nominacje. Wiarygodność, której polskiej polityce brakuje najbardziej, jest dzisiaj kluczem do wyborczego sukcesu, niezbędnym warunkiem społecznej mobilizacji i przełamania głębokiego kryzysu demokracji. To właśnie brak wiarygodności jest jednym z głównych źródeł tego kryzysu w Polsce i w Europie. Brak wiarygodności powoduje społeczną apatię i zawstydzająco niski udział w wyborach, służy za pożywkę populistycznym żywiołom.

Niniejszym tworzymy w każdym okręgu wyborczym do Parlamentu Europejskiego Społeczny Komitet Wyborców, który zorganizuje i przeprowadzi wysłuchania publiczne we współpracy z najwybitniejszymi specjalistami ze środowisk organizacji pozarządowych i ze wsparciem autorytetów życia publicznego. Skutkiem publicznego wysłuchania będzie publicznie ogłoszona rekomendacja kandydata przez Komitet – lub publiczna odmowa rekomendacji. Od siły społecznej samoorganizacji, a nie tylko od dobrej woli politycznych liderów zależeć będzie, czy kandydaci dysponujący mandatem zaufania wyborców potwierdzonym rekomendacją utworzą wspólną listę proeuropejskiej opozycji – oczekiwaną i potrzebną, by idea europejska zwyciężyła w wyborach.

Co będziemy chcieli usłyszeć?

Pragniemy państwa, w którym nadrzędnymi wartościami są:

  • praworządność i sprawiedliwość stojąca ponad chwilową polityczną większością;
  • gwarancje nienaruszalnych praw człowieka i obywatela oraz 
  • demokracja, w której każda mniejszość ma strzeżone prawem miejsce we wspólnym państwie i realny wpływ na jego politykę.

Pragniemy również przynależności do silnej wspólnoty europejskiej. W jej humanistycznej tradycji, w jej prawie oraz w jej instytucjach widzimy szansę umocnienia gwarancji naszych wolności osobistych, praw obywatelskich, politycznych, socjalnych, pracowniczych i gospodarczych.

Chcemy należeć do Europy, by wraz z nią kształtować nasze bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze politycznym, militarnym i gospodarczym.
Chcemy być częścią Europy, która skutecznie broni środowiska, w którym żyjemy.
Chcemy wreszcie Europy, w której da się wspólnie realizować aspiracje edukacyjne, naukowe i kulturowe – śmiałe na miarę wyzwań i możliwości stulecia, w którym żyjemy oraz na miarę bogactwa dorobku europejskiej cywilizacji.

Od wszystkich, którzy w nadchodzących wyborach będą zabiegać o nasz głos, stanowczo żądamy wierności wartościom, w które wierzymy, i odpowiedzi na wyzwania, które stoją dzisiaj przed Polską i Europą.