O co nam chodzi?

Chcemy lepiej, bardziej świadomie i odpowiedzialnie wybrać naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Chcemy zadać im ważne pytania i usłyszeć na nie odpowiedzi.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy aktywistami/aktywistkami, których łączy prodemokratyczna postawa i zaangażowanie w sprawy kraju i Europy.

Jak dołączyć?

Zorganizuj wysłuchania obywatelskie w swoim regionie, wpłyń na władze samorządowe, aby zorganizowały lub pomogły w organizacji wysłuchania, porozmawiaj z ekspertami, dziennikarzami, organizacjami społecznymi w swojej okolicy, wyjaśniaj znajomym, dlaczego to ważne.

Sprawdź swojego kandydata

CO DOKŁADNIE PROPONUJEMY?

WYSŁUCHANIA

Kandydaci i kandydatki do Parlamentu Europejskiego, którzy staną do wysłuchania odpowiedzą na przygotowane przez ekspertów pytania z różnych dziedzin. Dyskusja z udziałem dziennikarzy, autorytetów, aktywistów obywatelskich i obywateli pomoże wyborcom wyłonić reprezentantów, którzy najlepiej zadbają w Parlamencie Europejskim o istotne dla nas sprawy.

ZAPLECZE EKSPERCKIE

Wysłuchania są prowadzone przez ekspertów, którzy są w stanie wejść z kandydatem w dyskusję, maja wiedzę i doświadczenie w dziedzinie, o którą pytają. Celem wysłuchań nie jest atak na kandydatka, a realna jego weryfikacja.

POWSZECHNIE DOSTĘPNE

Wysłuchania są ogólnodostępne, każdy może przyjść i posłuchać. Jednocześnie są one transmitowane online i relacjonowane przez media.

ZWIĘKSZENIE FREKWENCJI

Wysłuchania publiczne i udział środowisk obywatelskich przyczyniają się do większej frekwencji, co bezpośrednio przekłada się na większą ilość mandatów dla prodemokratycznych partii.

OBYWATELSKI UDZIAŁ

Wysłuchania zwiększają zaangażowanie obywateli w wybory. Mają realny i odczuwalny wpływ na politykę.