Wysłuchanie obywatelskie Łódź

with Brak komentarzy
View Calendar
07/05/2019 18:00 - 20:00
6 Dzielnica, Łódź
Phone:ul. Piotrkowska 102, Łódź

Społeczny Komitet Wyborców w Łodzi zaprasza na drugie wysłuchanie publiczne kandydatów do Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się 7 maja o godz.18:00 w 6.Dzielnicy, Piotrkowska 102 w Łodzi.

W wysłuchaniu weźmie udział Magdalena Gałkiewicz (kandydatka nr 4. na liście Koalicji Europejskiej) i Wiktor Idzikowski (kandydat nr 2. na liście Wiosny). Moderatorką spotkania będzie red. Dorota Ceran. W roli ekspertów wystąpi prof. Władysław Czapliński*) i dr Andrzej Kompa**). Wydarzenie będzie transmitowane na żywo przez Jarosława Płuciennika na kanale Video-KOD.

Uczestnikami wysłuchania będą członkowie Społecznego Komitetu Wyborców. W roli obserwatorów w spotkaniu będą uczestniczyć dziennikarze, działacze NGO, zaproszeni goście i obywatele, zainteresowani wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Społeczne Komitety Wyborców w okręgach wyborczych powstały w ramach projektu Obywatele Mają Głos zainicjowanego przez Obywateli RP. Wysłuchania publiczne kandydatów realizowane są w oparciu o scenariusz i zestaw 45 pytań, z których kandydatom zostanie w trakcie wysłuchania zostanie zadanych kilka. Pytania te zostały opracowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Widzowie z sali i obserwujący transmisję na żywo w Internecie będą mogli zadać własne pytania przy użyciu aplikacji sli.do.

 

*) Władysław Andrzej Czapliński (ur. 25 listopada 1954 r. w Gdańsku)
Prawnik, radca prawny, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym publicznym. Uznany specjalista w zakresie prawa międzynarodowego publicznego (zwłaszcza w dziedzinie odpowiedzialności państwa za naruszenia prawa) oraz prawa Unii Europejskiej; autor kilku monografii (m.in. o współpracy sądowej w ramach Unii Europejskiej), podręczników (w tym „Sędzia krajowy a prawo międzynarodowe”, będący jedynym podręcznikiem prawa międzynarodowego dla sędziów sądów polskich), oraz wielu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.
Był ekspertem rządowym w postępowaniach arbitrażowych oraz uczestniczył w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Włada biegle językami: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim.
Kariera akademicka:  W latach 1988–1990 i 1995 r. był stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta na Uniwersytecie w Tybindze i Instytucie Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu. W 1995 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1999 r. tytuł profesora. W latach 1999–2000 był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2001 r. jest pracownikiem naukowym Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni też funkcję kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz członka zarządu Fundacji Promocji Prawa Europejskiego.
Jest jednym z tutorów Collegium Invisibile W latach 2011–2012 prowadził wykłady z prawa międzynarodowego i prawa UE oraz był kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Wyższej Szkoły i Zarządzania im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Od 2004 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest redaktorem naczelnym rocznika Polish Yearbook of International Law.  Wykładał gościnnie na uniwersytetach w Paryżu, Nicei oraz Frankfurcie nad Odrą. W 2011 roku był polskim kandydatem na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego, jednak nie został wybrany.
**) Dr Andrzej Kompa
Rocznik 1980, nauczyciel akademicki od 2006 r na Uniwersytecie Łódzkim. Bizantynista, starożytnik, genealog. Pełnomocnik dziekana ds. promocji w latach 2009-2016. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2015–2018. Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. jakości kształcenia w kadencji 2016-2020.
Sekretarz Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (polski komitet narodowy AIEB), członek-założyciel Centrum Ceraneum oraz Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Kieruje zespołem nadsyłającym polską część do powszechnej bibliografii bizantynologicznej „Byzantinische Zeitschrift”. Sekretarz redakcji „Byzantina Lodziensia”, członek redakcji czasopisma „Studia Ceranea” i serii „Series Ceranea”. Współautor kilku programów studiów I i II stopnia. Uczestnik przeszło 35 konferencji, w tym międzynarodowych kongresów bizantynologicznych w Sofii (2011) i Belgradzie (2016), kongresów mediewistycznych w Sofii (2015), Kalamazoo (2016) i Leeds (2017) i innych. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2015–2018. Naukowo zainteresowany przede wszystkim dziejami Bizancjum między V i IX/X w., historiografią bizantyńską (w tym zwłaszcza kronikarstwem), relacjami cesarstwa bizantyńskiego z sąsiadami (Chazarowie), instytucją cesarstwa, edukacją, historią społeczną (plus gender) i dziejami intelektualnymi wschodniego Rzymu, Konstantynopolem. Bibliofil / kompulsywny nabywca książek / ofiara tsundoku. Apologeta monarchii parlamentarnej, demokracji, tolerancji i innych niepopularnych idei. Poza Grecją, Rzymem, Bizancjum i całym europejskim Śródziemnomorzem najlepiej czuje się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, zachodniej i północnej Europie. Wolny czas spędza z rodziną i przyjaciółmi, podróżuje i zwiedza, czyta – najchętniej reportaże i literaturę piękną skandynawską (ale nie kryminały), brytyjską, amerykańską, francuską, grecką; słucha nałogowo muzyki klasycznej, filmowej i popu.