Obywatele Mają Głos – Bydgoszcz

with Brak komentarzy
View Calendar

Kampania wyborcza to czas, by przypomnieć sobie, kto kogo wybiera i by postawić warunki. My, wyborcy, obywatelki i obywatele demokratycznego państwa, stanowczo żądamy od wszystkich partii wystawiających listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego i od wszystkich obecnych na tych listach kandydatów wypełnienia minimalnego i niezbędnego warunku naszego poparcia. Domagamy się, by wszyscy kandydaci i kandydatki – na którejkolwiek liście się znajdą – poddali się jednolitej, transparentnej, demokratycznej i zapewniającej udział każdemu wyborcy procedurze publicznego wysłuchania.

Niniejszym tworzymy w okręgu wyborczym do Parlamentu Europejskiego Społeczny Komitet Wyborców, który zorganizuje i przeprowadzi wysłuchania publiczne we współpracy z najwybitniejszymi specjalistami ze środowisk organizacji pozarządowych i ze wsparciem autorytetów życia publicznego. Ich skutkiem będzie publicznie ogłoszona rekomendacja kandydata przez Komitet – lub jej brak. Wspólna lista proeuropejskiej opozycji jest konieczna, by idea europejska zwyciężyła w wyborach.

Dołącz do nas!