Jaka Europa po wyborach? Spotkanie z M.Bonim i L.Kolarską-Bobińską.

with Brak komentarzy
View Calendar
18/02/2019 17:30 - 20:30
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy O/Bielany
Address: ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, Warszawa

W świecie mega zmian, charakteryzujących się szybką dynamiką i ciągłą niepewnością, Europa staje przed kolejnymi problemami. Brexit. Migracje. Wspólna polityka zagraniczna. Populizm. Jak mamy sobie poradzić z wyzwaniami współczesnego świata?

Zapraszamy na spotkanie z europarlamentarzystami
Leną Kolarską-Bobińską i Michałem Bonim

18 lutego, godz. 17:30, ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2 siedziba Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany

Lena Barbara Kolarska-Bobińska – żoliborzanka, polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, w latach 2013–2015 minister nauki i szkolnictwa wyższego, była dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Michał Boni – polityk i kulturoznawca w latach 1992–1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, w 1991 minister pracy i polityki socjalnej, w latach 2008–2009 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2009–2011 minister-członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, w latach 2011–2013 minister administracji i cyfryzacji. Poseł na Sejm I kadencji, od 2014 deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.