Debata “Rządy i siła prawa: fundament Unii Europejskiej”

with Brak komentarzy
View Calendar
19/03/2019 10:00 - 13:00
Amber Room
Address: Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa

Danuta Hübner zaprasza do uczestnictwa w seminarium “Rządy i siła prawa: fundament Unii Europejskiej”.

"O znaczeniu praworządności w Unii i w Polsce rozmawiać będziemy ze znamienitymi gośćmi:
- dr Adam Bodnar
- dr Borys Budka
- prof. Ewa Łętowska
- prof. Marcin Matczak
- dr Maciej Taborowski

Partnerami seminarium są:
- Archiwum Osiatyńskiego
- OKO.press
- Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
- Liga Warszawskich Liceów

Praworządność w Polsce od kilku lat znajduje się w kryzysie, czego bezpośrednim rezultatem jest pogorszenie miejsca Polski w Unii Europejskiej. Kryzys ten pokazał, że wartości europejskie nie są do końca zinternalizowane w polskim dyskursie publicznym. Stan niepewności konstytucyjnej i swoistej „anarchii prawnej” są zagrożeniem dla przyszłości obywateli i państwa. Siła rządów prawa w Polsce musi opierać się na kotwicy instytucjonalnej w postaci respektowania wspólnie stanowionego prawa Unii Europejskiej, w tym orzeczeń TSUE, ale też na rozwijaniu świadomości na temat wartości państwa prawa dla obywateli. W ostatnich latach widzimy bardzo wyraźnie, że obywatele zaangażowani w sieć pro-demokratycznych organizacji działających na rzecz obrony praworządności tworzą dynamiczną, społeczną “siłę prawa”. Potrzebujemy rzetelnej i obiektywnej debaty na temat stanu praworządności w Polsce jako elementu naszej obecności w Unii Europejskiej oraz poszerzenia spektrum zaangażowania obywatelskiego w ochronę wartości demokratycznych. Pragnę, aby seminarium, również dzięki udziałowi znamienitych panelistów, służyło tym celom, i stało się forum wspólnoty zbudowanej wokół szacunku dla rządów prawa."