Czas na unijny program “Prawa i Wartości”! – konferencja – Kraków

with Brak komentarzy
View Calendar
08/02/2019 09:00 - 16:00
UJ, Kraków
Address: Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33A, Kraków

Czas na europejskie wartości! Czas dla organizacji pozarządowych!

Dołącz do ponad 150 zarejestrowanych uczestników konferencji z ponad 90 NGO z całego kraju!

Nie czekaj na ostatnia chwilę, zaplanuj swój czas! Wartości europejskie łączą!

Parlament Europejski na styczniowej sesji plenarnej przegłosował stworzenie programu „Prawa i Wartości” – realnej, bezpośredniej pomocy finansowej dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego.

Wg propozycji PE, na ten program ma zostać przeznaczone ponad 2 mld EURO. W ramach programu wyodrębniono 850 mln EUR na filar „Wartości unijne” dla organizacji działających regionalnie i lokalnie. To szansa na konkretne rozwiązanie, aby wspierać europejskie wartości, równouprawnienie, tolerancję, wymianę międzykulturową, demokratyczny dialog, wsparcie dla promocji kultury lokalnej, regionalnej i europejskiej, uczestnictwa obywateli w procesie podejmowania decyzji oraz praworządności.

Zapraszamy wspólnie z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na konferencję poświęconą temu nowemu programowi „Unia Europejska na rzecz wzmocnienia społeczeństwa europejskiego – czas na program <Prawa i Wartości>”, która odbędzie się 8 lutego 2019 r. w Krakowie.
Do Krakowa przyjadą współautorzy programu: Michał Boni – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Jan Jakub Chromiec – ekspert Forum Idei Fundacji Batorego. Podzielą się z nami szczegółami dot. programu oraz omówią cele i założenia stojące za pomysłem zbudowania nowego mechanizmu

Zapraszamy do udziału szczególnie:
• przedstawicieli organizacji pozarządowych bezpośrednio zainteresowanych; funkcjonowaniem programu i szukaniem wsparciem finansowego dla swojego działania;
• studentów i przedstawicieli organizacji studenckich i młodzieżowych, których działania skupiają się na wspieraniu wartości europejskich;
• nauczycieli i wykładowców akademickich, którzy interesują się zawodowo tematem Unii Europejskiej;
• osoby związane z tematem funduszy europejskich;
• dziennikarzy i przedstawicieli mediów, którzy informują o europejskiej polityce
Konferencja jest bezpłatna.
Rejestracja:
- mailowo pod adresem: biuro@rozathun.pl do 5 lutego 2018 r. lub
- link rejestracyjny: https://tiny.pl/tx2cz

Miejsce konferencji: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, ul. Krupnicza 33a, Kraków.

Wydarzenie na FB:
https://www.facebook.com/events/2001170623511450/permalink/2001170640178115?sfns=mo

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Wokół programu „Prawa i Wartości”

9:00 – 9:30 – rejestracja uczestników
1. 9:30 – 9:45 - Uroczyste otwarcie konferencji, słowa powitania: Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr hab. Jacek Kołodziej, wicedyrektor Instytut Europeistyki UJ
2. 9:45 – 10:30 – Europejskie sieci współpracy - dr Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Europeistyki UJ
3. 10:30 - 11:15 – Założenia, cele i zasady działania programu „Prawa i Wartości” - Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
4. 11:15 – 12:00 – Czas na unijną politykę wartości - Jan Jakub Chromiec, Ekspert Forum Idei Fundacji Batorego
5. 12:00 - 12:15 - Ewelina Pytel, wiceprzewodnicząca, Komitet Obrony Demokracji Małopolska
5. 12:15 – 12:45 – sesja pytań i odpowiedzi
Moderator sesji przedpołudniowej: Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

13:00-14:00 – LUNCH

SESJA POPOŁUDNIOWA
Organizacje pozarządowe: stan obecny, perspektywy działania.
14:00 – 16.00 – Dyskusja przedstawicieli organizacji pozarządowych

-> Katarzyna Batko, Wiceprezes i dyrektor programowa Sieci Obywatelskiej Watchdog, Polska
-> Jan Herbst, dyrektor ds. badań, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa
-> dr hab. Dominika Kasprowicz - dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza, Kraków
-> Dominika Jaźwiecka - prezes Zarządu Fundacji dla Seniora z Życiem
-> Anna Szymańska-Klich, Prezes Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych, Kraków
-> Nina Gabryś, współzałożycielka stowarzyszenia "Sto Lat Głosu Kobiet", radna miasta Kraków

Moderator sesji plenarnej: dr Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
16.00 – 16.15 – Zamknięcie konferencji