pikieta “Europo Nie Odpuszczaj”
with Brak komentarzy

i zbieranie podpisów pod listem do partii i deklaracji udziału w Społecznym Komitecie Wyborczym w ramach projektu “Obywatele mają głos”

pikieta “Europo Nie Odpuszczaj”
with Brak komentarzy

i zbieranie podpisów pod listem do partii i deklaracji udziału w Społecznym Komitecie Wyborczym w ramach projektu “Obywatele mają głos”

pikieta “Europo Nie Odpuszczaj”
with Brak komentarzy

i zbieranie podpisów pod listem do partii i deklaracji udziału w Społecznym Komitecie Wyborczym w ramach projektu “Obywatele mają głos”